Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergys årsberättelse 2019 har publicerats

År 2019 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Westenergy. Rökgasskrubberns installering var lyckad och projekt inom cirkulär ekonomi gjorde framsteg. Härutöver nådde anläggningens fjärrvärmeproduktion en rekordmängd.

Utvecklingen inom avfalls- och energibranschen har särskilt under det senaste årtiondet varit fartfylld, och takten verkar tillta i framtiden. Den starka strävan efter utsläppsfrihet präglar utvecklingen inom båda branscherna. Målet med Westenergys nya strategi är att utveckla såväl bolagets kärnverksamhet som ett mer omfattande ekosystem för cirkulär ekonomi. Vårt huvudsakliga mål är att vara en kolneutral energiproducent senast år 2030, och därtill vill vi som bolag och som ett lokomotiv för ekosystemet vara en ledande sorterare och en pionjär för slutna kretslopp. Våra projekt inom cirkulär ekonomi bidrar till att målen förvandlas till konkreta gärningar.

År 2019 kan ses som ett väldigt lyckat år för både våra projekt och produktionen: Westenergys anläggning producerade en rekordmängd fjärrvärme – 379 gigawattimmar. Monteringen och ibruktagandet av rökgasskrubbern medförde betydande utmaningar för anläggningens årsservice, men trots den utmanande serviceperioden lyckades vi producera mera energi än någonsin tidigare under anläggningens åttaåriga historia.

Läs mer om Westenergys år 2019 på vår årsberättelse som du hittar på vår Materialbank.