Chaufför info

Rekrytering

Ansökningstiden till sommarjobb på Westenergy 2024 har börjat!

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom produktion och underhållet för sommaren 2024!

Sommarjobb inom produktion

Till sommarvikariat inom produktion hör följande uppgifter:

 

Förutsättningen för sommarvikariat att du har uppnått myndighetsålder. Exempelvis kan du vara process-, maskin-, energi- eller miljöteknik studerande, men huvudsakligen är du intresserad av att arbeta inom energiproduktion. Vi förväntar en förmåga att arbeta effektivt i grupp samt ett spontant och aktivt grepp till arbetsuppgifter.

Eftersom vi sätter högst värde på arbetssäkerheten, förväntar vi även att du gör det samma och medverkar i våra gemensamma säkerhetsmålsättningar. Vi också förväntar oss att du behärskar finska.

Du kan fråga tilläggsinformation om sommarvikariat inom produktion av produktionschef Petri Suomela, tel. 050 362 2025 (mån-fre kl. 8-16).

Fylla i ansökningsformuläret och kom med till vårt energiska team! Du hittar formuläret när du klickar länken Sommarjobb

 

Sommarjobb inom el- och automationsunderhåll

Till sommarjobb inom el- och automationsunderhåll hör följande uppgifter:

Arbetstid är 40 timmar per vecka.

Förutsättning för att arbeta inom el- och automationsunderhåll är en passande grundutbildning – grundexamen inom elbranschen (yrkesskola). Du kan också vara studerande vid yrkeshögskola inom andra tekniska branschen om din grundutbildning besvarar förutsättningen. Tidigare erfarenhet av uppgifter inom elbranschen är till din fördel vid urval. Vi förväntar oss att du kan arbeta ensam samt i grupp och uppskattar ett aktivt och initiativrikt grepp till arbetsuppgifter.

Eftersom vi sätter högst värde på arbetssäkerheten, förväntar vi även att du gör det samma och medverkar i våra gemensamma säkerhetsmålsättningar. Vi förväntar oss också att du behärskar finska och engelska samt har uppnått myndighetsålder.

Du kan fråga tilläggsinformation om uppgifter inom el- och automationsunderhåll av underhållschef Timo Wolff, tel. 040 578 2221.

Fylla i ansökningsformuläret och kom med till vårt energiska team! Du hittar formuläret när du klickar länken Sommarjobb

 

Sommarjobb inom mekaniskt underhåll

Arbetet inom mekanist underhåll omfattar mångsidiga underhållsuppgifter på anläggningen, som t.ex. förebyggande underhållsåtgärder och reparation av apparater. Arbetstiden är 40 timmar i veckan. Arbetet kräver bra språkkunskaper i finska.

Förutsättning för att arbeta inom mekaniskt underhåll är att du snart blir klar med till exempel maskinmontörs yrkesutbildning. Tidigare arbetserfarenhet av uppgifter inom mekaniskt underhåll är till din fördel vid urval.

Vi förväntar oss att du kan arbeta ensam samt i grupp och uppskattar ett aktivt och initiativrikt grepp till arbetsuppgifter.

Eftersom vi sätter högst värde på arbetssäkerheten, förväntar vi även att du gör det samma och medverkar i våra gemensamma säkerhetsmålsättningar. Vi förväntar oss också att du har uppnått myndighetsålder.

Du kan fråga tilläggsinformation om uppgifter inom el- och automationsunderhåll av underhållschef Timo Wolff, tel. 040 578 2221 (mån-fre kl. 12-14).

Fylla i ansökningsformuläret och kom med till vårt energiska team! Du hittar formuläret när du klickar länken Sommarjobb.