Chaufför info

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin strävar efter att inget avfall uppstår, utan istället förblir material och dess värde i cirkulation i ett kretslopp.

Westenergy – en viktig del av den cirkulära ekonomin

Det finns ett stort antal material som kan återvinnas: Bioavfall omvandlas till jord och biogas, insamlat papper blir till nya tidningar och wc-papper och kartong, metall och glas kan återanvändas för tillverkning av nya produkter. Genom återvinning kan dyrbara material användas om och om igen.

Cirkulär ekonomi handlar om någonting mer än enbart återvinning. Det är verksamhetsmodell som genomsyrar allt och eftersträvar att det inte överhuvudtaget uppstår avfall, utan att man tar tillvara sido- och restprodukter från produktionsprocesser och använder dem som råvaror i andra processer. På så sätt låter vi materialen cirkulera effektivt och ekonomiskt, vilket minskar belastningen på miljön.

Westenergy utgör en viktig del av den cirkulära ekonomin när vi förvandlar de avfall som inte kan återvinnas, till elektricitet och fjärrvärme. Askan används som jordbyggnadsmaterial och råvara för betongprodukter, medan metaller som separeras från askan återvinns.

I en idealisk situation ingår även den energi, det vatten och den koldioxid som uppstår i processerna i det slutna kretsloppet. Vi strävar efter att främja utvecklingen av den cirkulära ekonomin och är med att utveckla innovativa idéer som bidrar på vägen mot en ännu effektivare cirkulär ekonomi. Läs mera om projekten inom cirkulär ekonomi här.