Chaufför info

För en ren och hållbar värld

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion. Vår vision är att Westenergys anläggning ska producera koldioxidneutral energi senast i början av 2030-talet. Westenergy Ab, CPC Finland Oy och Prime Capital AG har ingått ett avtal för att utveckla, bygga och driva en fullskalig koldioxidavskiljningsanläggning. Avskiljningsanläggningen kommer att betydligt minska Westenergys nuvarande koldioxidavtryck och erbjuda en pålitlig källa av koldioxid till CPC och Prime Capitals gemensamt ägda storskaliga Koppö Energia power-to-x-projekt för produktion av koldioxidneutral syntetisk metan i Kristinestad.

Läs mera