Chaufför info

För en ren och hållbar värld

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion. Vår vision är att Westenergys anläggning ska producera koldioxidneutral energi senast i början av 2030-talet. För att fullfölja visionen, har vi inledd projektet EnergySampo CCU. Syftet med projektet är att bygga en anläggningshelhet bredvid Westenergys anläggning för tillverkning av syntetisk metan, dvs LSNG. I processen tas koldioxid från rökgaserna tillvara från Westenergys anläggning. Projektet representerar en innovativ sektorkoppling mellan avfallshantering, energiförsrjning och den kemiska industrin.

Läs mera