Chaufför info

Projekt inom cirkulär ekonomi

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion.

Vision om kolneutral energiproduktion

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla Westenergys verksamhet samt främja utvecklingen av cirkulär ekonomi. Vår vision är att Westenergys anläggning ska producera koldioxidneutral energi senast i början av 2030-talet.

Westenergy Ab, CPC Finland Oy och Prime Capital AG har ingått ett avtal för att utveckla, bygga och driva en fullskalig koldioxidavskiljningsanläggning. Som färdigställd kommer anläggningen att vara en av de första av sin typ och skala i hela världen. Avskiljningsanläggningen kommer att betydligt minska Westenergys nuvarande koldioxidavtryck och erbjuda en pålitlig källa av koldioxid till CPC och Prime Capitals gemensamt ägda storskaliga Koppö Energia power-to-x-projekt för produktion av koldioxidneutral syntetisk metan i Kristinestad. Projektet kommer att ha en stark inverkan på utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi i Finland och möjliggör industriell återanvändning av koldioxid som tidigare blev utsläppt.

Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om att bevilja energiinvesteringsstöd till projektet. Stödet uppgår till 20 miljoner euro.

Efter driftsättningen kommer den nya anläggningen att kunna avskilja praktiskt taget all koldioxid från Westenergys rökgaser. Cirka 150 000 ton förvätskad CO2 kommer att levereras årligen för produktion av syntetiska bränslen. Detta motsvarar utsläppen från cirka 20 000 personer per år. Dessutom kommer över 30 000 ton koldioxid att användas årligen av Westenergy för tillverkning av kolbindande produkter, vilket ytterligare främjar utvecklingen av en ny kolåtervinningsindustri i Vasaregionen.

”Hållbarhet och utsläppsfrihet är kärnan i Westenergys strategi och dessutom viktiga saker också för ägarbolag, affärspartner och hela Vasaregionen. Denna toppmoderna avskiljningsanläggning kommer att säkerställa Westenergys avfallsenergianläggnings ställning som den mest avancerade av sitt slag i hela världen.

Projektet är i avancerat planeringsläge och anläggningen förväntas att tas i drift år 2026.

Vision om föregångare inom materialåtervinning

Att utveckla ekosystem inom cirkulär ekonomi är ett naturligt och strategiskt val för oss, dels på grund av vår placering i den betydande skärningspunkten av materialflöden och dels för att vi redan framgångsrikt har främjat cirkulär ekonomi till exempel genom förädling av askan från vår anläggning.

Westenergys resurser var med att skapa ett nätverk av företag där idéer, produkter och material cirkulerar. Det första initiativet mot denna vision var projektet CEE4WES, som ledades av VEBIC och finansieras av Business Finland. Vi syftade till att skapa en vägkarta för det växande ekosystemet av cirkulär ekonomi inom energiåtervinningsbranschen och därmed identifierade och byggde grund för framtida innovativa exportprodukter. Projektet fungerade således som en gränsöverskridande stomme över både landskaps- och områdesgränser för de framtida företag inom cirkulär ekonomi, som bygger sin tillväxt och sysselsättning på materialeffektivitet. På det här sättet kan vi också försäkra oss om att våra värdekedjor motsvarar samhällets behov under 2020-talet och att vi även i framtiden kan hålla vårt löfte mot våra ägare.

Vision om logistik med biogas som drivkraft

Vi vill främja produktionen och användningen av biogas samt utvidgningen av distributionsnätverket inom hela vårt verksamhetsområde. På det sättet skapar vi förutsättningar för att också den logistik som i framtiden ansluter sig till Westenergys verksamhet ska kunna använda utsläppsfri och inhemsk energi i stället för fossila bränslen. Den förstärkta ställningen för biogas innebär även ett intressant inslag i anläggningens verksamhet då biogas kan utnyttjas som hjälpbränsle.

Under 2019 gjordes på biogasfronten förberedelser för Österbottens förbunds projekt som finansierades av ERUF. I projektet ska Westenergy tillsammans med bland annat Stormossen, Wasaline och Wärtsilä lösa de teknisk-ekonomiska problem som ännu bromsar upp biogasens frammarsch som ett vanligt trafikbränsle.

Med sina partners arbetar Westenergy för att inom sitt verksamhetsområde skapa ett ekosystem med effektiv materialanvändning och cirkulär ekonomi