Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Om oss

Westenergy Ab är ett företag som representerar den nya generationens cirkulära ekonomi genom att förvandla avfall till elektricitet, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Projekt Inom Cirkular Ekonomi

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Certifikat

Målinriktning och verksamhetens kontinuerlig utveckling har en nyckelroll i vårt företag.

Studentsamarbete

Westenergy har rekryterat studerande inom olika fackområde och vi syftar till att erbjuda arbetsmöjligheter till unga också i framtiden.

Rekrytering

Här hittar du lediga tjänster på Westenergy.