Chaufför info

Materialbank

Här hittar du våra miljödokument, årsberättelser och bilder.

Broschyrer

Westenergy broschyr
Westenergy brochure
Westenergy esite

Årsberättelser

Årsberättelse 2020
Årsberättelse 2019
Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017
Årsberättelse 2016
Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014

Logo riktlinjer

Logo riktlinjer
Logo riktlinjer på finska
Logo riktlinjer på engelska

Sopbilar

Sopbil och Fiina
Sopbil
Svårast sopbil

Miljödokument

Miljötillstånd 2017
Miljötillstånd 2009

Bilder