Chaufför info

Westenergy

Westenergy Ab är ett företag som representerar den nya generationens cirkulära ekonomi genom att förvandla avfall till elektricitet, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Den energi som anläggningen producerar har en betydande effekt på den lokala miljön, då den minskar behovet av fossila bränslen inom energiproduktion. Anläggningens produktion täcker cirka 60 % av fjärrvärmebehovet i Vasa. Genom att producera jordbyggnadsmaterial och återvinna metaller, samt genom att aktivt bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin inom sitt verksamhetsområde, jobbar Westenergy för att skapa en renare och mer hållbar framtid.

Ägarna

Westenergyn toiminta-alue vuoden 2020 alusta lähtien

Westenergys verksamhetsområde

 

Westenergy ägs av sex kommunala avfallsbolag i Västra Finland. Bolaget grundades år 2007 av Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy för en enda uppgift – energiåtervinning av avfall. För att så effektivt som möjligt kunna dra nytta av anläggningens kapacitet i framtiden ansluter sig Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy till bolaget från början av 2020 som ny delägare. Efter förändringen kommer Westenergys verksamhetsområde att omfatta hela 62 kommuner i stället för de tidigare 47 kommunerna, vilket motsvarar cirka 20 % av alla kommuner i hela landet.Ägarna leverar cirka 190 000 ton avfal årligen. Samtidigt som vi säkerställer en så högklassig och kostnadseffektiv service som möjligt för våra ägare, hjälper vi dem att till enhetliga priser erbjuda cirka 546 000 personer likvärdiga tjänster för hantering av material som inte duger för återvinning.

Verksamhetsprincipen

Bolagets verksamhetsprincip är unik eftersom Westenergys verksamhet ligger mellan två branscher som ständigt utvecklas, avfallshanterings- och energisektorn. Syftet med Westenergy är alltså inte att bli av med avfall, utan att säkerställa att alla material förädlas på bästa möjliga sätt, det vill säga så att materialet, energin och näringarna kan återanvändas. Vi har ett nära samarbete med våra ägarbolag så att endast sådant brännbart avfall som inte lämpar sig för återvinning hamnar till oss för förädling.

Energiproduktionen sker i samarbete med ett lokalt energibolag, Vasa Elektriska, som vi har ingått avtal med. Avtalet garanterar att vi får betalt enligt marknadspriset för den energi som produceras. Genom att producera energi av det avfall som inte går att utnyttja på annat sätt, minskar behovet av fossila bränslen. Med den energi som utvinns ur avfallet kan Vasa Elektriska redan täcka cirka 60 % av sitt fjärrvärmebehov.

Westenergy är ett icke vinstdrivande företag, som är verksamt inom cirkulär ekonomi och som agerar enligt självkostnadsprincipen utan att dela ut dividender till sina ägare.

Vi vill säkerställa att alla material förädlas på bästa möjliga sätt.