Chaufför info

AKTUELLT

Nyheter om Westenergy och vår verksamhet

MKB-programmets publiktillfälle 14.6.2022

Som del av Tillverkning av syntetisk metan -projektets MKB-program ordnas ett publiktillfälle på Westenergy Ab 14.6.2022 kl. 17-19.

Westenergy publicerade ett pressmeddelande 8.3.2022 om planering av en nästa generationens anläggning för produktion av syntetiskt metan (LSNG) vid Westenergys avfallsenergianläggning i Korsholm (klicka den här texten att läsa pressmeddelandet). Den nya anläggningen byggas åren 2023–2025. Projektet är en del av det framgångsrika ekosystemsamarbetet EnergySampo som Vasaregionens energikluster driver. EnergySampo CCU är ett steg mot klimatpositiv avfallsenergi och nya sektorkopplingar.

 

Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Ab:s avfallsenergianläggning. I tillvrerkningen av syntetisk metan tas koldioxid tillvara från avfallsenergianläggningens rökgasflöde. Koldioxiden blandas med väte som har framställts med utsläppsfri vindkraft, varvid det uppstår syntetisk gasformig metan. Gasformig metan kondenseras till syntetisk metan som är slutprodukten. Syntetisk metan används som bränsle i den tunga trafiken och sjötrafiken.

 

Om bedömningsprogrammet ordnas ett publiktillfälle på Westenergy Ab 14.6.2022 kl. 17-19.

 

Detaljerade information om MKB-programmet och projektet hittar du via den här länken: länken till MKB-programmet

 

Välkommen med och lyssna samt dikutera om projektet!