Chaufför info

EnergySampo CCU: Produktion av syntetiskt metan skall inledas på Westenergy år 2025

EnergySampo CCU är ett steg mot klimatpositiv avfallsenergi. Produktion av syntetiskt metan skall inledas på Westenergy år 2025.

Det framgångsrika ekosystemsamarbetet EnergySampo som Vasaregionens energikluster driver har framskridit och en nästa generationens anläggning för produktion av syntetiskt metan (LSNG) planeras vid Westenergys avfallsenergianläggning i Korsholm.  Projektfinansiering ansöks som bäst och efter att finansieringen har säkrats skall den nya anläggningen byggas åren 2023–2025. Projektet, som heter EnergySampo CCU, stöder Finland på vägen mot kolneutralitet i enlighet med EU:s ”Fit for 55”-mål, främjar utfasningen av fossila bränslen samt utgör en central del av Vasaregionens kolnegativa fjärrvärmelösning.

 

CCU (carbon capture and utilization) står för infångning och återanvändning av koldioxid, vilket utgör en central del av det nya anläggningskonceptet. För framtagning av syntetisk metan kommer en innovativ, modulär anläggningshelhet att skapas. Helheten består av fyra huvudprocesser: infångning av koldioxid från Westenergys rökgas, väteproduktion genom elektrolys, sammansättning av väte och koldioxid till syntetisk metan i en metaniseringsprocess, samt komprimering av syntetisk metan till trafikbränsle. I produktionsprocessen utnyttjas förnybar el från vindkraft.

 

Produktionskapaciteten för den blivande anläggningen är 7300 ton LSNG per år (112 GWh), vilket motsvarar årsförbrukningen för närmare 500 långtradare, 1000 lastbilar eller till och med två bil- och passagerarfärjor i Kvarkentrafik mellan Vasa och Umeå. Som biprodukt uppstår värme som utnyttjas i fjärrvärmeproduktion, samtidigt som Westenergys fossila koldioxidutsläpp minskar med nästan en fjärdedel. Vid överföring och distribuering av LSNG används det befintliga distributionsnätverket för jord- och biogas, vilket bidrar till att det gröna vätet som binds i metanet fås i effektiv nyttoanvändning.

 

Inom EU har man satt upp ett mål om en elektrolyskapacitet på över 40 GW fram till år 2030. Det här målet fortsätter att stiga i takt med att det investeras alltmer i grönt väte. Det energitäta syntetiska metanet är de facto en utmärkt lösning tack vare att man kan använda den befintliga gasinfran för lagrande och utnyttjande av även väte. Under de kommande årtionden skall syntetiska gasbränslen ha en betydande roll som ersättare av fossila bränslen inom energiproduktion och trafik.

 

Samarbets- och utvecklingsplattformen EnergySampo är grundad av finländska företag som är verksamma på de globala energiexportmarknaderna och finns till för att möjliggöra nya energilösningar på ekosystemnivån. CCU-projektet är en gemensam insats av Vasaregionens centrala exportföretag för genomförandet av ny teknologi för utsläppsfri koldioxidinfångning samt kraft-till-gas-teknologi. I framtiden kommer LSNG-anläggningen att fungera som en testplattform och ett visitkort på den globala marknaden, där exportpotentialen räknas i hundra miljoner och miljarder euron. Den modulära och skalbara lösningen främjar partnerföretagens export både när det gäller helhetslösningar och enskilda teknologier samt förbereder framtida möjligheter för utvidgad koldioxidinfångning på Westenergy.

 

EnergySampo CCU-konsortiet leds av Westenergy Ab och till konsortiet hör bl.a. flera EnergySampo-företag, såsom Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Ab Stormossen Oy, Vaasan Sähkö Oy, WOIMA Finland Oy samt Wärtsilä Finland Oy. Som konsult för projektets teknisk-ekonomiska planering fungerar AFRY Finland Oy och konsortiet bistås av teknologicentret Merinova.

 

Enligt Westenergy Ab:s verkställande direktör Olli Alhoniemi är EnergySampo CCU-projektet ett praktexempel på vad man kan åstadkomma då man fördomsfritt och med gemensamma krafter börja skapa nya och ännu effektivare klimatlösningar som inte enbart minskar regionens koldioxidavtryck utan som har en global inverkan i och med att vi utvecklar nya möjligheter för vår exportindustri. Inom projektet skapar man ett helt nytt ekosystem och nya sektorkopplingar. Just därför är det här projektet väldigt intressant.

 

Kontaktpersonerna

Olli Alhoniemi (VD)

+358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Juha Ripatti (Head of Business Intelligence)

+358 40 676 4784

juha.ripatti@westenergy.fi