Kuljettajan ohjeet

Ajankohtaista

Uutisia Westenergyn toiminnasta

YVA-ohjelman yleisötilaisuus Westenergyllä 14.6.2022

Synteettisen metaanin valmistus - hankkeen YVA-ohjelman yleisötilaisuus järjestetään Westenergyllä tiistaina 14.6. klo 17-19.

Westenergy tiedotti 8.3.2022 uudesta hankkeesta synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitoksen toteuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä osana Vaasan seudun energiaklusterin EnergySampo-ekosysteemiyhteistyötä (tiedote saatavissa klikkaamalla tätä testiä). EnergySampo CCU on seuraava askel matkalla kohti ilmastopositiivista jäte-energiaa ja uusia sektorikytkentöjä.

 

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jäte-energialaitoksen kiinteistölle. Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jäte-energialaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

 

Hankkeen YVA-ohjelman yleisötilaisuus tullaan järjestämään Westenergyllä tiistaina 14.6. klo 17-19.

 

Tarkemmat tiedot YVA-ohjelmasta ja hankkeesta löydät klikkaamalla tätä linkkiä: linkki YVA-hankkeeseen

 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta!