Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergys verksamhetsområde utbreder sig - Ekorosk blir Westenergys delägare

Westenergy Oy och Ab Ekorosk Oy har skrivit under ett avtal som gör Ekorosk till Westenergys delägare. I och med avtalet blir Westenergys verksamhetsområde större och täcker över en femtedel av alla kommuner i Finland. Westenergy förvandlar årligen cirka 200 000 ton avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

 

På tisdag den 17 januari 2023 har Westenergy Oy och Ab Ekorosk Oy skrivit under ett avtal som gör Ekorosk till Westenergys delägare. Westenergys andra ägarbolag är de kommunalägda avfallshanteringsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Tidigare har Westenergy behandlat avfall från ett område som omfattar cirka 60 kommuner men när Ekorosk blir Westenergys delägare, täcker Westenergys verksamhetsområde cirka 70 kommuner – över en femtedel av alla kommuner i Finland. Westenerys delägare hanterar avfall från nästan 700 000 invånare.

 

”Jag är väldigt glad att vi äntligen får Ab Ekorosk Oy med i vår sammansättning. Nu blir Westenergys och ägarbolagens verksamhetsområde mer enhetligt och starkare. Ekorosk har gjort ett bra jobb inom avfallshantering på sitt verksamhetsområde sedan länge, och på så sätt kompletterar Ekorosk Westenergys ägarbas utmärkt.”, kommenterar Westenergy Abs verkställande direktör Olli Alhoniemi.

 

”Westenergy är ett välskött bolag som ligger i framkant inom sin sektor. Genom delägarskapet säkerställer Ekorosk ytterligare en kanal för en ändamålsenlig hantering av delar av sitt avfall även i framtiden”, kommenterar Ab Ekorosk Oy:s verkställande direktör Michael Östman

 

Sedan produktionen inleddes har Westenergy målmedveten utvecklat anläggningens användningsgrad och effektivitet, vilket har möjliggjort en utvidgning av ägarbasen med en ny aktör. Breddningen av ägarbasen gör det möjligt att effektivt utnyttja anläggningens kapacitet också på lång sikt. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an de framtida utmaningar inom cirkulär ekonomin, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid.

 

Ab Ekorosk Oy är ett kommunalägt avfallsbolag som verkar inom tre landskap i kommunerna Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil. Bolaget ligger i framkant i Finland när det gäller hanteringen av invånarnas avfall.

 

 

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, verkställande direktör

Westenergy Oy

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Michael Östman, verkställande direktör

Ab Ekorosk Oy

Tel. + 358 6 781 4513

michael.ostman@ekorosk.fi