Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy syftar mot kolneutral energiproduktion i början av 2030-talet

Westenergy har i samarbete med Vasa universitets forskningsplatform inom energi och hållbar utveckling, VEBIC, börjat ett undersökningspro-jekt i cirkulär ekonomi för att hitta de lämpligaste teknologiska lösningarna för infångning av koldioxid från avfallsenergiproduktion. Samtidigt skall potentialen för både lagring och återanvändning av koldioxid utredas. Ar-bets- och näringsministeriet har beviljat 100 000 euro i stöd för det första skedet i projektet som hjälper oss att uppnå kolneutralitet i framtiden.

Då Westenergys anläggning startades för första gången år 2012, skedde det en energiomvändning i Vasaregionen. Andelen av fossila bränslen minskade kraftigt i energiproduktionen och därmed kunde koldioxidutsläppen också avsevärt minskas med över 100 000 ton varje år. Westenergy fortsätter att förbättra och utveckla sin verksamhet och samtidigt uppnå ännu bättre miljöpåverkan. ”Vi syftar att vara en kolneutral energiproducent i början av 2030-talet. Det förutsätter att vi fångar in koldioxiden som uppstår i processen och, om det är möjligt, återanvänder den enligt vår cirkulära affärsmodell. Under årets lopp skall vi utreda, hur den processen för koldioxidinfångning på Westenergy skulle kunna fungera och hur den skall realiseras.”, konstaterar verkställande direktör Olli Alhoniemi.

 

Arbets- och näringsministeriet har beviljat 100 000 euro i stöd för det första skedet av Westenergys, VEBICs (Vaasa Energy Business Innovation Centre) och Vasa universitets samarbetsprojekt inom den cirkulära ekonomin. I första skedet, som pågår fram till slutet av 2020, utreds den bästa teknologiska helheten för koldioxidinfångning på Westenergy samt potentialen får lagring och återanvändning av den koldioxid som har infångats. En viktig dimension blir också att bygga upp nätverk och kontakter med de viktigaste aktörerna och teknologiska föregångarna inom branschen för att hitta samarbetspartners och möjliggöra de framtida stegen mot fullskalig koldioxidinfångning.

 

Fossila koldioxidutsläpp har en väsentlig klimateffekt. Teknologiska lösningar för koldioxidanvändning har utvecklats i flera decennier men fram till början av 2020-talet har det höga priset för dessa teknologier hindrat möjligheten att införa infångning i stor skala. ”Det pågår just nu många väldigt intressanta projekt i alla världsdelar angående en ny generation av kommersiellt genomförbara lösningar i industriell skala för både infångning, lagring och återanvändning. Dessutom behövs innovativa organisationer som faktiskt vill utreda hur dessa teknologier skulle passa deras specifika behov. Så här, med hjälp av utbud och efterfråga, kan man eventuellt bygga en riktig marknad. Westenergys projekt fungerar som pionjärarbete för att hitta de rätta lösningarna för avfallsenergibranschen och vi finner stort glädje i att få delta i detta arbete.”, konstaterar VEBICs projektchef Karita Luokkanen-Rabetino.

 

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, VD

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Juha Ripatti, informationsingenjör

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 40 078 7154

juha.ripatti@westenergy.fi

 

Karita Luokkanen-Rabetino, projektansvarig

VEBIC

Tel. +358 29 449 8183

karita.luokkanen-rabetino@univaasa.fi