Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergyn tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä

Westenergy on käynnistänyt yhteistyössä Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBICin kanssa kiertotaloushankkeen, jossa selvitetään Westenergylle parhaiten soveltuva hiilidioksidin talteenottoteknologia sekä arvioidaan hiilidioksidin varastoinnin ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutukseen 100 000 euron suuruisen avustuksen.

Vaasa teki energiatäyskäännöksen, kun Westenergyn laitos aloitti toimintansa vuonna 2012: fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämpötuotannossa väheni merkittävästi ja näin ollen myös hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 100 000 tonnia vuodessa. Westenergy pyrkii edelleen toimintansa jatkuvalla kehittämisellä vähentämään ympäristön kuormitusta. ”Tavoitteenamme on olla hiilineutraali energiantuottaja seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että laitoksen tuottama hiilidioksidi otetaan talteen ja parhaassa tapauksessa myös hyödynnetään kiertotalousmallin mukaisesti. Tämän vuoden aikana pyrimme selvittämään, miten hiilidioksidin talteenotto on järkevintä toteuttaa.”, summaa toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Westenergyn, VEBICin (Vaasa Energy Business Innovation Centre) ja Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavan kiertotaloushankkeen ensimmäisen vaiheen toteutukseen 100 000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan kuluvan vuoden aikana, ja siinä selvitetään Westenergylle parhaiten soveltuva teknologia hiilidioksidin talteenottoon sekä hiilidioksidin varastoinnin ja hyödyntämisen mahdollisuudet. Keskeisessä asemassa hankkeen alkuvaiheessa on myös verkostoituminen alan toimijoiden ja teknisten edelläkävijöiden kanssa, joiden kanssa yhteistyössä hankkeen seuraavat vaiheet pystytään mahdollisesti toteuttamaan.

 

Hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonekaasu, joka edistää ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin talteenoton teknologiaa on kehitetty jo vuosikymmenten ajan, mutta toistaiseksi eri ratkaisujen korkea hinta on ollut esteenä hiilidioksidin laajamittaiselle talteenotolle. ”Eri puolilla maailmaa on meneillään mielenkiintoisia hankkeita, joiden avulla kehitetään kaupallistettavissa olevia, teollisen mittakaavan ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön liittyen. Lisäksi tarvitaan innovatiivisia organisaatioita, jotka ovat valmiita selvittämään eri ratkaisujen sopivuutta omiin tarpeisiinsa. Tämä luo puolestaan kysyntää ja markkinoita uusille ratkaisuille. Westenergyn hankkeessa tehdään merkittävää työtä jäte-energialaitoksille sopivien ratkaisujen tunnistamisessa, ja meillä on ilo olla hankkeessa mukana.”, toteaa VEBICissä projektipäällikkönä työskentelevä Karita Luokkanen-Rabetino.

 

 

Lisätiedot:

 

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

Westenergy Oy Ab

Puh. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Juha Ripatti, informaatikko

Westenergy Oy Ab

Puh. +358 40 676 4784

juha.ripatti@westenergy.fi

 

Karita Luokkanen-Rabetino, projektivastaava

VEBIC

Puh. +358 29 449 8183

karita.luokkanen-rabetino@univaasa.fi