Chaufför info

Westenergy

Westenergy förädlar avfall till elekticitet, fjärrvärme och nya material.

Westenergys verksamhetsområde täcker 20 % av alla kommuner från början av 2020

En utvidgning av Westenergys ägarbas bekräftades på fredagen den 22 november 2019 då Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy skrev under ett avtal om delägande. Från början av 2020 täcker Westenergys funktionsområde 20 % av alla kommuner i Finland.

En utvidgning av Westenergys ägarbas bekräftades på fredagen den 22 november 2019 då Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy skrev under ett avtal om delägande. Från början av 2020 täcker Westenergys funktionsområde 20 % av alla kommuner i Finland. Breddningen av ägarbasen gör det möjligt att effektivt utnyttja anläggningens kapacitet också på lång sikt. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an de framtida utmaningar som cirkulär ekonomin står inför, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid.

 

År 2019 har varit mångsidigt på Westenergys anläggning och år 2020 kommer att vara lika händelserik. På fredagen den 22 november 2019 har Westenergy Oy Ab och Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) undertecknat ett avtal om LHJs delägarskap. Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy har sedan starten 2012 levererat källsorterat avfall till Westenergy för energiåtervinning från 47 kommuner. Från början av 2020 kommer Westenergys verksamhetsområde att omfatta hela 62 kommuner vilket motsvarar cirka 20 % av alla kommuner i hela landet.

 

Sedan produktionen inleddes har Westenergy målmedvetet utvecklat anläggningens användningsgrad och effektivitet, vilket nu även har möjliggjort en utvidgning av ägarbasen med en ny aktör. I samband med processen ändras också situationen gällande de nuvarande ägarna då fyra av de nuvarande ägarbolagen har anskaffat mera aktier. Dessa ändringar till företagets ägarbas säkerställer Westenergys effektivitet också i framtiden, genom att man fullständigt kommer att kunna utnyttja anläggningens kapacitet och garantera alla ägarbolag kvalitativ och kostnadseffektiv service också i fortsättningen.

 

Båda partierna ser ivrigt fram emot det kommande samarbetet och är nöjda med avtalet. ”Delägarskap i avfallsförbränningsanläggningen menar stabilitet för avfallshanteringen. Att hitta en lyckad lösning till projektet med avfallets utnyttjande är underbart för LHJs kommuner och invånare.” berättar verkställande direktör Immo Sundholm. ”Westenergy Oy Ab är en utmärkt anläggning som man har underhållit bra. Bland annat i år investerades 7 miljon euro till anläggningens rökgasrening och fjärrvärmeproduktion. I fortsättningen produceras el och fjärrvärme ännu effektivare och renare med hjälp av avfallet från LHJs område.” fortsätter Sundholm.

 

Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi har varit nöjd med det samarbetet som nu har kulminerats i avtalet: ”Förhandlingsklimatet har varit gott, även om projektet har varit tidskrävande. Det är egentligen bara positivt, eftersom man har hunnit gå igenom alla aspekter grundligt både från Westenergys och LHJ:s sida. Som ett företag ser vi detta förstås som ett tecken på förtroende gällande vår verksamhet, att vi får en till expert inom cirkulär ekonomi i vår ägarkrets och att de nuvarande ägarna har bestämt sig att investera mera i bolaget.”

 

Westenergys ägarbolag är lokala experter med en effektiv cirkulär ekonomi som gemensam målsättning.  Genom att vi förhandlar med de nuvarande ägarna om ändringar av andelarna och om utvidgningen av vår ägarbasis, har vi ännu bättre förutsättningar att lösa de cirkulära utmaningarna. Westenergy kan nu tillsammans med sina kunniga ägare ta sig an dessa utmaningar och blicka framåt med tillförlit mot en renare och mera hållbar framtid.

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, VD

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Immo Sundholm, VD

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Tel. +358 50 553 0709

immo.sundholm@lhj.fi