Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy kierrättää roskan energiaksi.

Westenergyn toiminta-alue kattaa 20 % Suomen paikkakunnista vuonna 2020

Westenergyn omistajapohjan laajentuminen varmistettiin perjantaina 22.11.2019, kun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy allekirjoitti sopimuksen osakkuudesta. Vuoden 2020 alusta Westenergyn toiminta-alue laajenee uuden omistajayhtiön myötä kattamaan jopa 20 % Suomen paikkakunnista.

Westenergyn omistajapohjan laajentuminen varmistettiin perjantaina 22.11.2019, kun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy allekirjoitti sopimuksen osakkuudesta. Vuoden 2020 alusta Westenergyn toiminta-alue laajenee uuden omistajayhtiön myötä kattamaan jopa 20 % Suomen paikkakunnista. Omistajakannan laajentuminen mahdollistaa laitoksen kapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen myös pitkälle tulevaisuuteen ja yhdessä omistajien kanssa Westenergy voi vastata tuleviin kiertotalouden haasteisiin luoden puhtaampaa ja kestävämpää huomista.

 

Westenergyn laitoksessa vuosi 2019 on tuonut mukanaan paljon uutta, ja vuosi 2020 alkaa yhtä tapahtumarikkaissa merkeissä. Perjantaina 22.11.2019 Westenergy Oy Ab ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) allekirjoittivat sopimuksen yhtiön siirtymisestä yhdeksi Westenergyn omistajista. Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy ovat tuotannon aloittamisesta lähtien, vuodesta 2012 toimittaneet Westenergylle syntypaikkalajiteltua jätettä energiahyödynnettäväksi 47 paikkakunnan alueelta. Vuonna 2020 LHJ:n liittyminen tähän joukkoon laajentaa Westenergyn toiminta-alueen yli 60 paikkakuntaan, jolloin alue kattaa noin 20 % Suomen paikkakunnista.

 

Westenergy on määrätietoisesti kehittänyt laitoksen käytettävyyttä ja tehokkuutta sen toiminnan alusta alkaen, ja tämä kehitystyö on mahdollistanut omistuspohjan laajentamisen uudella toimijalla. Laajeneva omistuspohja vahvistaakin entisestään Westenergyn kykyä kehittää edelleen toimintaansa 2020-luvun kiertotaloutta rakennettaessa. Uuden omistajan lisäksi myös nykyisten omistajien tilanne tulee muuttumaan. Westenergyn nykyisistä omistajayhtiöistä neljä on hankkinut lisää yhtiön osakkeita. Näin pystymme hyödyntämään laitoksen kapasiteetin laajamittaisesti sekä takaamaan kaikille omistajille laadukkaan ja entistä kustannustehokkaamman palvelun jatkossa.

 

Molemmat osapuolet odottavat innolla alkavaa yhteistyötä ja ovat tyytyväisiä sopimuksen syntymiseen. ”Osakkuus jätevoimalaitoksessa merkitsee vakautta jätehuollon käsittelyiden järjestämiselle. Jätteen hyödyntämisprojektin saaminen maaliin on LHJ:n alueen kunnille ja sen asukkaille hienoa asia.” kertoo toimitusjohtaja Immo Sundholm. ”Westenergy Oy on erinomainen voimalaitos, josta on pidettyä hyvää huolta. Muun muassa tänä vuonna laitokseen on investoitu 7 miljoonaa euroa savukaasujen puhdistukseen ja kaukolämmön tuotannon lisäämiseen. LHJ:n alueen jätteistä tuotetaan jatkossa lämpöä ja sähköä entistä tehokkaammin ja puhtaammin.” Sundholm jatkaa.

 

Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi on ollut tyytyväinen jo tähän mennessä tapahtuneeseen yhteistyöhön: ”Kaikki neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, vaikka ne ovatkin vieneet paljon aikaa. Tämä on kuitenkin vain positiivista, sillä asioita on ehditty käydä huolellisesti läpi sekä Westenergyn että LHJ:n toimesta. Yrityksenä koemme tämän tietenkin suurena luottamuksen osoituksen toimintaamme kohtaan, että saamme yhden kiertotalouden osaajan lisää omistajiimme ja että myös nykyiset omistajat ovat päättäneet investoida lisää yhtiöön.”

 

Westenergyn omistajat ovat tehneet matkaa kohti tehokasta kiertotaloutta ja kaikki ovat huippuosaajia alallaan. Kun vanhat omistajat järjestelevät uudelleen omistusosuuksiaan ja joukkoon liittyy uusi omistaja, saamme entistä laajemmat mahdollisuudet ratkoa kiertotalouden haasteita. Westenergy voi yhdessä osaavien omistajien kanssa tarttua näihin haasteihin ja katsoa toiveikkain mielin kohti entistä puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Lisätiedot:

 

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

Westenergy Oy Ab

Puh. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Immo Sundholm, toimitusjohtaja

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Puh. +358 50 553 0709

immo.sundholm@lhj.fi