Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy på väg mot en mer kolneutral energiproduktion – skrubbertornet lyftes in i anläggningen

Den pågående uppbyggnaden av en rökgasskrubber på Westenergys anläggning garanterar ännu effektivare rökgasrening och förbättrad kolneutralitet. Projektet framskrider enligt tidtabellen och nu är det dags för de mest imponerande faserna då skrubbertornet och kondensorn lyfts in i anläggningen.

På torsdagen den 1.8.2019 lyftes in det 22 ton tunga skrubbertornet som är den högsta delen av systemet, höjd 20 meter. Den tyngsta delen av det nya systemet är kondensorn som väger 60 ton och den lyfts i början av september.

 

Westenergys produktionschef Kai Alavillamo har haft ett nära samband med rökgasreningsprojektet från första början och avbryter sin semester för att övervaka lyften. ”Dessa lyften är ovanliga eftersom de utförs efter att alla konstruktioner har blivit färdiga. De är utmanande och vi behöver en stor lyftkran på grund av maskinernas vikt och höjd. På kusten kan vindförhållanden vara speciellt varierande och allt måste uppskjutas om det blåser för mycket.” berättar Alavillamo.

 

Reningseffektiviteten på Westenergys anläggning är redan nu på en hög nivå – till och med 99 %. Skrubbern minskar speciellt syra föroreningar såsom saltsyra och svavel i rökgaserna, men den inte är den enda positiva påverkan som rökgasskrubbern kommer att ha: i synnerhet förbättras anläggningens redan nu höga energieffektivitet rejält. Westenergys fjärrvärmeeffekt kommer att öka med cirka 20 % som menar att Westenergys andel i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion ökar med nästan 10 %. Efter projektet produceras över 50 % av områdets totala fjärrvärmebehov på Westenergy och anläggningen fungerar ännu tydligare som en stöttepelare för värmning av Vasatraktens hushåll.

 

Eftersom energin som avfallet innehåller utnyttjas ännu effektivare minskar också mängden av fossila bränslen som behövs för den lokala energiproduktionen. Mängden av koldioxid per megawattimme minskar i genomsnitt 13 % eftersom fjärrvärme som produceras med skrubbern kräver inga nya bränslen. Denna utveckling tar Vasatrakten ett steg framåt på vägen mot kolneutral energiproduktion.