Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy kierrättää roskan energiaksi.

Westenergyn matka kohti hiilineutraalimpaa energiantuotantoa jatkuu – savukaasupesuri nostettiin laitokseen

Westenergyn laitoksella rakenteilla oleva savukaasupesuri vie laitosta kohti yhä tehokkaampaa puhdistusjärjestelmää ja hiilineutraalimpaa energiantuotantoa. Projekti on edennyt aikataulussa ja vuorossa ovat projektin näyttävimmät vaiheet – päälaitteiden nostot.

Westenergyn laitoksella rakenteilla oleva savukaasupesuri vie laitosta kohti yhä tehokkaampaa puhdistusjärjestelmää ja hiilineutraalimpaa energiantuotantoa. Projekti on edennyt aikataulussa ja vuorossa ovat projektin näyttävimmät vaiheet – päälaitteiden nostot.

 

Torstaiaamuna 1.8.2019 laitoksen sisälle nostettiin korkein osa laitteistoa eli 22 tonnin painoinen ja 20 metriä korkea pesuri. Painavin osa laitteistoa, 60 tonnin painoinen lauhdutin nostetaan syyskuun alussa.

 

Westenergyn tuotantopäällikkö Kai Alavillamo on ollut tiiviisti mukana pesuriprojektissa sen aloittamisesta lähtien. ”Nämä nostot ovat poikkeuksellisia, koska ne tapahtuvat kaikkien rakenteiden ollessa valmiina. Vaativiin nostoihin tarvitaan iso nosturi niin laitteiden painon kuin korkeudenkin takia. Näin rannikolla varsinkin tuuliolosuhteet voivat olla haasteellisia ja nostoja voidaan joutua siirtämään, jos tuulta on liikaa.”, kertoo Alavillamo.

 

Westenergyn laitoksen savukaasujen puhdistusteho on ollut jo tähän mennessä korkealla tasolla, jopa 99 %. Pesurin avulla saadaan entistä paremmin talteen erityisesti happamia epäpuhtauksia kuten suolahappoa ja rikkiyhdisteitä, mutta pesuri tuo mukanaan muitakin positiivia vaikutuksia: uusi laitteisto parantaa myös laitoksen energiatehokkuutta. Westenergyn kaukolämpöteho tulee kasvamaan noin 20 prosenttia, mikä puolestaan lisää Westenergyn osuutta yhteistyökumppa-nimme Vaasan Sähkön kaukolämmönjakeluista liki kymmenellä prosentilla. Näin ollen Westener-gyn kokonaisosuus alueen kaukolämmöstä nousee yli puoleen ja laitos toimii entistäkin selvemmin Vaasan seudun kotien lämmityksen tukipilarina.

 

Projektin jälkeen jätteen sisältämä energia pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin, mikä vähentää puolestaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä Vaasan seudun kaukolämmöntuotan-nossa. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat keskimäärin 13 % jokaista Westenergyllä tuo-tettua megawattituntia kohden, sillä pesurin avulla tuotettu lämpö ei vaadi uusia energianlähtei-tä. Muutos vie Vaasan aluetta askeleen lähemmäs hiilineutraalia energiantuotantoa.