Chaufför info

För en ren och hållbar värld

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy förbereder sig för årsservice

Årsservicen på Westenergys avfallsenergianläggning inleds under den inkommande lördagen med nedkörning av anläggningen. Servicen sysselsätter över 100 arbetare och på grund av det har vi satsat på åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Under lördagen den 17.10. körs Westenergys avfallsenergianläggning ner och en två veckor lång årsservice startar. Det egentliga servicearbetet börjar på måndagen den 19 oktober. Under årsservicen kommer Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas andra produktionsenheter stå för energiproduktionen inom Vasatrakten och avfallstransporterna dirigeras till ett tillfälligt lagringsområde.

 

Årsservicen är en hektisk tid vid anläggningen. Då utförs sådant service-, reparations- och inspektionsarbete som förutsätter att anläggningen inte är i drift. De största underhållsarbeten är en delvis förnyelse av rostern och omfattande inspektioner av tryckutrustningar. Förutom det normala servicearbetet utförs nödvändiga ändringsarbeten för att kunna producera tilläggsvatten för fjärrvärmesystemet. ”Det finns en hel del uppgifter på checklistan men på grund av noggrann planering förbereder vi oss till årsservicen med gott förtroende. En ytterligare utmaning för underhållsplaneringen har varit coronasituationen.”, berättar Westenergys produktionschef Kai Alavillamo.

 

Utöver Westenergys egen personal deltar ungefär 100 personer till årsservicen, varav ca 20 anländer till Vasa från andra länder. ”Coronasituationen har tagits till hänsyn i planeringen av årsservicen och vi har också diskuterat om särskilda arrangemang med Vasas ledande överläkare Heikki Kaukoranta. Vi har varit särskilt aktiva så att årsservicen som är kritisk för anläggningens verksamhet kan utföras utan att riskera arbetarnas hälsa och säkerhet.”, berättar Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi.

 

Underhållsarbeten fördelas huvudsakligen över flera team så att närkontakter mellan dem är minimerade. Masktvång gäller under hela årsservicen på anläggningen och mängden av handtvätt- och desinfektionspunkter har ökats på området. Mat- och kaffeservering arrangeras i tält vid parkeringsplatsen så att säkerhetsavstånden behålls under pauser. Särskilda åtgärder och riktlinjer för att förhindra spridningen av coronaviruset har gemensamt diskuterats med alla de företag som deltar i årsservicen. Vi kommer att kontrollera noggrant att alla instruktioner följs under årsservicen.

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, VD

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi