Chaufför info

Aktuellt

Nyheter om Westenergy och vår verksamhet

Westenergy bygger en ny väganslutning och ett nytt mellanlagringsområde

Westenergy utvecklar anläggningsområdets infrastruktur runt avfallsenergianläggningen genom att bygga en ny väganslutning till Fågelbergsvägen i Korsholm och en ny lagringslösning för avfallet. På det nya mellan-lagringsområdet lagras avfall huvudsakligen under årsservice och störningssituationer. Avfallet utnyttjas sen till energi vid en senare tidpunkt.

För närvarande passerar trafiken till Westenergy genom Stormossens avfallscentralsområde längs Stormossensvägen men efter att projektet blir klar styrs trafikflöden direkt till Westenergys anläggning via Fågelbergsvägen. Utöver väganslutningen och mellanlagringsområdet byggs på området en ny vägningsstation som är planerad också för vägning av långa fordonskombinationer. Projektet utförs i samarbete med Stormossen som ansvarar för byggandet av vägningsstationen. Westenergy ansvarar för byggandet av väganslutningen och mellanlagringsområdet. Den nya väganslutningen ändrar inte den nuvarande trafikleden till Stormossens avfallscentral.

 

”De nya trafikarrangemangen förtydligar trafiksystemet på området. Tung trafik kan bättre avskiljas från lätt trafik vilken förbättrar säkerheten. I fortsättningen kan också gäster som vill besöka Westenergys anläggning komma till oss utan att sicksacka genom avfallscentralen. Den nya mellanlagringslösningen garanterar ett modernt och rent sätt för tillfällig mellanlagring”, sammanfattar Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi.

 

Mellanlagret byggs sydväst om anläggningen. Det nya lagret används till att lagra avfall huvudsakligen under årsservice och störningssituationer, i en hall som byggs på området. I lagringshallen kan avfallet också balas. Efter balning kan avfallet föras till mellanlagringsfältet utanför hallen. Avfallet utnyttjas vid en senare tidpunkt till energi vid vår avfallsenergianläggning.  Avfallskvalitetsgransking utförs också vid den nya mellanlagringen. Hittills har avfallet lagrats på ett område som hyrs av Stormossen. Det nuvarande lagringsområdet ska användas till annan verksamhet inom avfallshanteringen, så en ny lösning för mellanlagring har blivit aktuellt.

 

NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljat miljötillstånd åt Westenergy för byggandet av mellanlagringslösningen den 10 mars 2021. Miljötillståndet möjliggör att området kan användas för att mellanlagra och hantera anläggningens bottenslagg men främst har lösningen för mellanlagringen planerats för tillfällig lagring av avfall.

 

Westenergy investerar 6 miljoner euro i projektet. Kontraktet om jordarbeten har gjorts med Sundström Oy Ab som börjar arbeten på området under sommaren 2021. Den nya väganslutningen öppnas för trafiken innan slutet av året och hela projektet bör vara färdig i slutet av juni 2022. Implementeringen av väg- och mellanlagringslösningen strävar efter utnyttjande av återvunnet material så effektivt som möjligt. Detta innebär material såsom betong och krossad tegelsten. ”Den nya mellanlagringslösningen av avfallet möjliggör ett rent och nutida sätt att lagra avfallet som tar hänsyn till miljön. Brandsäkerheten i lagerhallen har speciellt uppmärksammats och planeringen har framskridit i samarbete med brandmyndigheten. I projektet ska också anläggningens passerkontrollsystem utvecklats vilken effektiviserar avfallsleveransers säkerhetsaspekter och kontroll”, kommenterar produktionschef och projektledare Kai Alavillamo projektet.

 

 

 

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, VD

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Kai Alavillamo, produktionschef

Westenergy Oy Ab

Tel. +358 400 958 736

kai.alavillamo@westenergy.fi