Kuljettajan ohjeet

Ajankohtaista

Uutisia Westenergyn toiminnasta

Westenergy rakennuttaa uuden tieliitynnän ja välivaraston

Westenergy rakennuttaa Mustasaaren Lintuvuorentiehen yhdistyvän tieliitynnän Westenergyn jäte-energialaitokselle sekä uuden jätteen välivarastointiratkaisun. Uudessa välivarastossa varastoidaan energiana hyödynnettävää jätettä pääsääntöisesti laitoksen vuosihuoltojen ja mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Nykyisellään liikenne ohjautuu Westenergylle Stormossenin jätekeskusalueen kautta Stormossenintietä pitkin, mutta hankkeen valmistuttua liikenne ohjautuu Westenergyn laitokselle suoraan Lintuvuorentien kautta. Tieliittymän ja välivaraston lisäksi alueelle rakennetaan uusi vaaka-asema, joka mahdollistaa myös pitkien ajoneuvoyhdistelmien punnituksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stormossenin kanssa siten, että Stormossen vastaa vaaka-aseman ja Westenergy tieliittymän ja välivaraston rakentamisesta. Stormossenin jätekeskukselle ohjautuvaan liikenteeseen uuden tieliittymän rakentaminen ei tuo muutoksia nykyiseen.

 

”Uudet liikennejärjestelyt selkeyttävät liikennöintiä alueella. Raskas liikenne pystytään erottamaan kevyestä liikenteestä paremmin, mikä parantaa turvallisuutta, eikä vieraidenkaan tarvitse jatkossa pujotella jätekeskuksen läpi tullessaan vierailemaan Westenergyllä. Uusi välivarastointiratkaisu takaa puolestaan modernin ja siistin tavan jätteen tilapäiseen välivarastointiin.”, summaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

 

Välivarasto rakentuu laitoksen lounaispuolelle. Uudessa varastossa varastoidaan jäte-energialaitoksessa hyödynnettävää jätettä pääsääntöisesti laitoksen vuosihuoltojen ja mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä. Jätteet varastoidaan ensisijaisesti alueelle rakentuvaan varastohalliin, missä voidaan myös paalata jätettä. Paalattu jäte voidaan sijoittaa välivarastokentälle hallin ulkopuolelle. Myös jätelaadun tarkastustoiminta siirtyy uuden välivaraston yhteyteen. Aiemmin jätteen välivarastointialueena on toiminut Stormossenilta vuokrattu alue, mutta kyseisen alueen siirtyessä muuhun jätteenkäsittelytoimintaan uuden välivarastointiratkaisun rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi.

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Westenergylle ympäristöluvan välivarastointiratkaisun rakentamiseen 10.3.2021. Ympäristölupa mahdollistaa myös laitoksen pohjakuonan välivarastoinnin ja seulonnan alueella, mutta ensisijaisesti välivarastoratkaisu on suunniteltu jätteen tilapäistä varastointia varten.

 

Westenergyn investoinnin osuus tieliittymä- ja välivarastointihankkeessa on noin 6 miljoonaa euroa. Maanrakennustyöt käynnistyvät alueella kesällä 2021, ja urakasta on tehty sopimus Sundström Oy Ab:n kanssa. Uusi tieliittymä avataan liikenteelle vuoden loppuun mennessä, ja kokonaisuudessaan projektin on määrä valmistua kesäkuun 2022 lopulla. Tie- ja välivarastointiratkaisun toteutuksessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kierrätysmateriaaleja, kuten betoni- ja tiilimurskaa.

 

”Uusi jätteen välivarastointiratkaisu mahdollistaa siistin, nykyaikaisen ja ympäristön huomioonottavan tavan välivarastoida jätettä. Varastohallin paloturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä paloviranomaisen kanssa. Hankkeessa tullaan kehittämään myös laitoksen kulunvalvontajärjestelmää, millä voidaan tehostaa jätetoimitusten turvallisuusnäkökohtia ja valvontaa.”, tiivistää tuotantopäällikkö Kai Alavillamo, joka toimii hankkeessa projektipäällikkönä.

 

Lisätiedot:

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

Westenergy Oy Ab

Puh. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Kai Alavillamo, tuotantopäällikkö

Westenergy Oy Ab

Puh. +358 400 958 736

kai.alavillamo@westenergy.fi