Chaufför info

Artikkelit

Rökgasskrubbern drev Westenergy till ett rekord i fjärrvärmeproduktionen

Westenergy började rökgasskrubberprojektet år 2016 genom att förbereda miljökonsekvensbedömningen och skrubbern var i bruk i slutet av 2019. Bra samarbete med leverantören Babcock & Wilcox Vølund Ab säkerställde att projektet blev färdig i tid trots sträng tidtabell. Skrubbern har varit i bruk över ett halvår och har betydande inverkan på anläggningens reningseffekt och fjärrvärmeproduktion.

Ett rökgasskrubberprojekt började redan 2016 då Westenergy började bearbetningen av ett nytt miljötillstånd med en del av möjligheter att optimera anläggningens rökgasrening. Bakgrunden till projektet var dels kunskap om kommande strängare miljönormer samt intresse att skapa renare och mer hållbar energiutnyttjande av avfall. Under ett par år fortsatte projektet till en stor del på papper och detaljer för ny reningsprocess granskades noggrant. År 2019 var den mest sysselsatta tiden under projektets lopp då leverantören blev vald samt montering och ibruktagande av skrubbern gjordes. Ibruktagandet var slutfört i början av 2020 men den nya delen av reningsprocessen var redan i bruk i slutet av 2019.

EXCEPTIONELLT SAMARBETE MED LEVERANTÖRER

Monteringen av rökgasskrubbern var utmanande på grund av en strikt tidtabell men projektet förlöpte smidigt med hjälp av ett bra samarbete. Produktionschefen Kai Alavillamo var i kontakt med många leverantörer under projektets lopp. ”Det var lätt att genomföra projektet med B&W Vølund för de har mycket erfarenhet om motsvarande projekt. Kommunikationen var oproblematisk och samarbetet tillsammans med intressegrupper förlöpte utan problem. Vi gjorde samarbete med olika leverantörer men speciellt koopererade vi mycket med Valmet Automation Oy och Citec Oy Ab”, kommenterar Alavillamo.

 

Leverantören B&W Vølunds projektchef Jens Gustafsson var också nöjd med ett lyckat projekt och samarbetet med Westenergy. “Vi på Babcock & Wilcox Vølund AB är väldigt nöjda med att ha fått möjligheten att leverera våran rökgaskondensering med vattenrening till Westenergy. Det är alltid utmanande med ett sådant kort inkopplingsstopp som i detta projekt och med stort engagemang från alla på site och ett gott samarbete med Westenergy lyckades vi bli klara i tid. Jag ser fram emot att få stötta Westenergy och deras process under de kommande åren och hoppas få möjligheten att samarbeta på fler projekt”, kommenterar Gustafsson.

ETT LYCKAT PROJEKT

Under hela projektet var stämningen på anläggningen optimistisk och förväntansfull och resultatet har inte sviktat efter skrubberns ibruktagande. En minskning av sura föroreningar har märkts i mätningar tack vare rökgasskrubberns reningseffektivitet. En kapacitetsökning i fjärrvärmeproduktionen påverkade redan på den totala produktionsmängden av 2019 som nådde en rekordmängd – 379 gigawattimmar.

 

”Den offentliga upphandlingen lyckades väldigt bra för vi fick rätta leverantörer att erbjuda projektet till Westenergy. Vi är också nöjda att projekt blev färdigt trots att årsservicen gränsade installationen och ibruktagandet till en kort tidsperiod samt att vi har hållit budgeten.”, sammanfattade produktionschefen Alavillamo projektens framgång.

 

Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi ansåg med att projektet var på många sätt framgångsrikt. ”Fjärrvärmeproduktionen har toppat alla förväntningar. Rökgasreningen fungerar egentligen bättre ån förväntat. Med investeringen är vi ett steg närmare en kolneutral Vasaregion. Med samma mängd av avfall kan vi producera mer fjärrvärme med ännu mindre specifikt utsläpp. Det här har varit ett viktigt projekt för Westenergy och verkligen också för hela regionen”, konstaterade Alhoniemi.

 

Vid beräkningar minskar rökgasskrubbern mängden av koldioxid i fjärrvärmeproduktionen i genomsnitt med 13 % per en megawattimme producerad på Westenergy eftersom energin som produceras med skrubbern inte kräver att använda mer bränsle. På en årlig nivå är mängden samma som att ta 4 170 personbilar ur trafik. Rökgasskrubbern har konkret tagit Westenergy närmare mot en renare och mer hållbar framtid.

 

Tilläggsinformation:
Kai Alavillamo
Westenergy Oy Ab
Tel. +358 400 958 736
kai.alavillamo@westenergy.fi