Kuljettajan ohjeet

Artikkelit

Savukaasupesuri siivitti Westenergyn kaukolämpöennätykseen

Westenergy aloitti savukaasupesurihankkeen vuonna 2016 ympäristöluvan valmistelulla ja vuoden 2019 lopulla laitteisto oli jo käytössä. Hyvä yhteistyö laitetoimittaja Babcock & Wilcox Vølund AB:n kanssa varmisti projektin valmistumisen ajallaan tiukasta aikataulusta huolimatta. Pesuri on ollut käytössä yli puoli vuotta ja vaikutukset laitoksen puhdistustehoon sekä kaukolämmön tuotantoon ovat olleet huomattavat.

Savukaasupesuriprojekti alkoi jo vuonna 2016, kun uuteen ympäristölupaan valmisteltiin mahdollisuuksia savukaasupuhdistuksen tehostamisesta. Osaksi taustalla olivat silloin jo tiedossa olevat tiukentuvat päästörajat, mutta lisäksi myös into luoda puhtaampaa ja kestävämpää jätteen energiajalostusta. Parin vuoden ajan projektia jatkettiin enimmäkseen paperilla, käyden tarkoin läpi vaatimuksia ja toiveita tulevan puhdistuksen yksityiskohtien suhteen. Kiireisin vuosi projektin kannalta oli vuosi 2019, jolloin tehtiin toimittajavalinnat, laitteen asennukset sekä käyttöönotto. Käyttöönottoa viimeisteltiin vuoden 2020 alussa, mutta laite oli toiminnassa jo vuoden 2019 lopulla.

SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ TOIMITTAJIEN KANSSA

Savukaasupesurin asennus oli haastava tiukan aikataulun vuoksi, mutta hyvä yhteistyö kaikkien osallistuvien tahojen kesken varmisti projektin menestyksen. Tuotantopäällikkö Kai Alavillamo oli projektin aikana tekemisissä usean toimijan kanssa, joiden kanssa tehdyllä saumattomalla yhteistyöllä oli suuri vaikutus projektin onnistumiseen. ”B&W Vølundin kanssa oli helppo tehdä projektia, sillä heillä on valtava kokemus vastaavista projekteista. Kommunikaatio oli ongelmatonta ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sujui ongelmitta. Teimme yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa, mutta erityisesti Valmet Automation Oy:n ja Citec Oy Ab:n kanssa toimimme paljon yhdessä tämän projektin aikana” kommentoi Alavillamo.

 

Laitetoimittaja B&W Vølundin projektipäällikkö Jens Gustafsson oli myös tyytyväinen onnistuneeseen projektiin ja tehtyyn työhön Westenergyn kanssa. “Me Babcock & Wilcox Vølund AB:llä olemme olleet todella tyytyväisiä, kun pääsimme toimittamaan savukaasukondensorimme vesipuhdistamolla Westenergylle. Projektin lyhyt asennusaika, kuten tässä projektissa, tuo aina mukanaan haasteita. Kaikkien suuri panostus työmaalla ja hyvä yhteistyö Westenergyn kanssa siivittivät projektin valmistumaan onnistuneesti aikataulussa. Odotan innolla, että voin tukea Westenergyä ja heidän prosessiaan tulevina vuosina. Toivottavasti voimme myös tehdä yhteistyötä useammissa projekteissa.” kommentoi Gustafsson.

ONNISTUNUT PROJEKTI

Koko projektin ajan ilmapiiri laitoksella on ollut toiveikas ja odottava, eivätkä tulokset ole pettäneet laitteen käyttöönoton jälkeen. Savukaasupesurin puhdistusteho on huomattu selkeästi happamien pitoisuuksien laskuna mittauksissa. Kaukolämmön tuotantokapasiteetin nousu vaikutti jo vuoden 2019 kokonaistuotantomäärään, joka nousi laitoksen koko tuotantoajan ennätykseen – 379 gigawattituntiin.

 

”Julkinen hankinta onnistui mielestäni tosi hyvin, sillä saimme oikeat toimijat tarjoamaan projektia Westenergylle. Olemme tyytyväisiä myös, että projekti saatiin tiukasta aikataulusta huolimatta valmiiksi ajallaan ja olemme pysyneet budjetissa. Myös huoltoseisokin sallima aika loppuasennuksille ja käyttöönotolle oli tiukka, mutta tässäkin onnistuttiin mainiosti”, kokosi tuotantopäällikkö Alavillamo projektin onnistumista.

 

Myös Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi piti projektia monella tapaa menestyksenä. “Kaukolämmön tuotanto on ylittänyt odotukset. Savukaasujen puhdistus toimii paremmin kuin oikeastaan odotimme. Investoinnin avulla olemme jälleen askeleen lähempänä hiilineutraalia Vaasan seutua. Samalla jätemäärällä pystymme tuottamaan enemmän kaukolämpöä entistä pienemmillä ominaispäästöillä. Tämä on ollut tärkeä investointi Westenergylle ja oikeastaan koko alueelle.” tiivisti Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi koko projektin.

 

Laskennallisesti savukaasupesurin myötä kaukolämmöntuotannon hiilidioksidimäärät laskevat keskimäärin 13 % jokaista Westenergyllä tuotettua megawattituntia kohden, sillä pesurin avulla tuotettu lämpö ei vaadi uusia energianlähteitä. Vuositasolla vaikutus on sama kuin noin 4 170 henkilöautoa poistettaisiin liikenteestä. Pesuri on konkreettisesti vienyt Westenergyn toimintaa kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Lisätiedot:

Kai Alavillamo
Westenergy Oy Ab
Puh. +358 400 958 736
kai.alavillamo@westenergy.fi