Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Extra värme från Westenergy till energilager

Westenergy har ingått avtal med Vasa Elektriska om användning av energilager i Vasklot. Överskottsvärme från Westenergys avfallsenergianläggning kan härefter magasineras i energilager under sommartiden.

Westenergys avfallsenergianläggning i Korsholm producerar cirka 50 % av det totala fjärrvärmebehovet av Vasa Elektriska. Det är nästan 375 gigawattimmar årligen. Då behov av värmning är mindre under sommaren täcks hela fjärrvärmebehovet med Westenergys produktion i Vasatrakten. Westenergy har en dubbelroll som en betydande energiproducent och en viktig del av kommunal avfallshantering i västra Finland. På anläggningen utnyttjas den del av avfallet som inte lämpar sig för återvinning från ca en halv miljon finländare. Westenergys anläggning är i gång dygnet runt med undantag för årliga underhållsperioder.

 

Avtalet med Vasa Elektriska innebär att spillvärme från Westenergy kan utnyttjas effektivare under sommaren. Extra värme-energi leds till Vasa Elektriskas och EPV Energis energilager i Vasklot i Vasa. Från energilagret kan värme användas då värmningsbehovet blir större såsom under kalla tidsperioder eller vid störningssituationer.

 

Ibruktagning av energilager minskar behovet av stenkol fortfarande i fjärrvärmeproduktionen och tar Vasa ett steg närmare målet att vara en kolneutral stad på 2020-talet. ”Det här är igen ett bra bevis på kooperation i vår region. Inledningen av energilagring tar oss en steg närmare målet för kolneutralitet eftersom vi kan utnyttja vår överskottsvärme. Vi är stolta på Westenergy över att vi kan vara med i det här gemensamma utvecklingsarbetet för en ren och hållbar värld.”

 

Läs mer om energilagern på Vasa Elektriskas pressmeddelande..

 

Tilläggsinformation:

Olli Alhoniemi, VD
Westenergy Oy Ab
Tel. +358 50 569 3337
olli.alhoniemi@westenergy.fi