Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

En ny medlem i Westenergys ägarfamilj

Westenergys målmedvetna arbete för att förbättra anläggningens användningsgrad och effektivitet har möjliggjort en utvidgning av företagets ägarbas. Nu ansluter sig Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy till den grupp av cirkulärekonomiexperter som utgör Westenergys ägare. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an de framtida utmaningar som cirkulär ekonomin står inför, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid