Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Det viktigaste servicestoppet i Westenergys historia

Westenergys servicestopp börjar på söndag 27.10. och består av arbetsuppgifter som är de största investeringar efter anläggningens idrifttagning.

Westenergys servicestopp börjar på söndag 27.10. och består av arbetsuppgifter som är de största investeringar efter anläggningens idrifttagning. Stora ändringsuppgifter kräver också mera arbetare – över 150 arbetare som sätter ett nytt rekord i anläggningen. Rökgasskrubbers kopplingar och idrifttagning är den förnyelsen som sysselsätter största delen av arbetare också efter stoppet. Då projektet blir färdig produceras över 50 % av Vasatraktens totala fjärrvärmebehov på Westenergy.