Kuljettajan ohjeet

Sertifikaatit

Tavoitteellisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat yhtiössämme avainasemassa.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Westenergyn johtamisjärjestelmä yhdistää laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Johtamisjärjestelmän avulla pyrimme yhtenäistämään toimintatapoja, kehittämään toiminnan kokonaisvaltaista laatua, hallitsemaan ympäristöä kuormittavia tekijöitä sekä parantamaan työturvallisuus- ja työterveystoimintamme tasoa. Westenergylle on myönnetty laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveyssertifikaatit joulukuussa 2015.

WESTENERGYN LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA TTT-POLITIIKKA

Westenergy Oy tarjoaa jätteenkäsittelypalvelua yksinomaan omistajayhtiöilleen. Sitoudumme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintamme laatua ja kustannustehokkuutta.

Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat sekä työhön että työympäristöön liittyvät riskit. Hyödynnämme näitä tietoja toimintamme kehittämisessä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä ympäristön kuormittumisen ehkäisemisessä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä solmimiamme sopimuksia.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alaa ja soveltamassa parhaita käytäntöjä ja tekniikoita laitoksellamme.

Edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme sitoutumista Westenergy Oy:n laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Raportoimme sidosryhmillemme laatu-, ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa.

 

TYÖTURVALLISUUDEN TASO 1 - MAAILMAN KÄRJESSÄ

Nolla tapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen koordinoima työpaikkojen verkosto, joka tähtää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen jäsenorganisaatioiden kesken. Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain yrityksille tasoluokituksia pohjautuen työturvallisuuden menestyksekkääseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Westenergylle on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin korkein tasoluokitus: Maailman kärjessä jo kahtena vuotena peräkkäin. Westenergyn turvallisuuskulttuuria on kehitetty määrätietoisesti mm. järjestämällä turvavartteja ja -kierroksia säännöllisesti sekä panostamalla suojaimiin ja turvavälineisiin.