Kuljettajan ohjeet

Usein Kysytyt Kysymykset

Kiertotalous on uusi talousmalli, jossa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, ettei jätettä synny vaan materiaalit sekä niiden arvo säilyvät kierrossa. Kiertotalous tähtää kehittämään toimintamalleja, joilla minimoidaan jätteiden syntyminen.

Kaikkia materiaaleja ei voida kierrättää esimerkiksi likaisuuden tai käyttökohteen puuttumisen vuoksi, ja lisäksi useista eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kierrätys on haasteellista. Kierrätyksestä joudutaan myös välillä hylkäämään materiaalieriä ns. rejektinä. Nämä materiaalivirrat voidaan hyödyntää energiana sen sijaan, että ne jouduttaisiin sijoittamaan kaatopaikalle.

  •  Jätteen sisältämä energia voidaan jalostaa sähköksi ja kaukolämmöksi.
  • Kaukolämmöllä voidaan lämmittää kiinteistöjä, Westenergyn tuotannolla vuosittain noin 20 000 kiinteistöä.
  • Sähkö on monipuolisempi käyttökohteiltaan: yhden roskapussillisen sisältämällä energialla voidaan esimerkiksi käyttää uunia 30 minuuttia, ajaa sähköautolla noin 20 kilometriä tai imuroida tunnin verran!
  • Vuosittainen sähköntuotanto Westenergyltä riittää noin 12 500 omakotitalokiinteistön tarpeisiin.
  • Jäte ei palamisen aikana häviä sataprosenttisesti vaan jotain jää jäljelle – tuhkaa ja palamattomia esineitä. Tuhkasta voidaan erotella suurimmat metalliesineet jo Westenergyn laitoksella, ja ne toimitetaan kierrätettäväksi uusiksi metallituotteiksi.
  • Tuhka toimitetaan jatkokäsiteltäväksi, jolloin erilaiset hiekan sekä soran kaltaisen aineet eli ns. mineraalit voidaan erotella tuhkasta ja käyttää betonituotteiden valmistuksessa ja infrarakentamisen pohjamateriaaleina. Samalla erotellaan pienemmät metallikappaleet, jotka ohjataan kierrätykseen.
  • Laitoksen savukaasut puhdistetaan useassa eri vaiheessa. Ensin savukaasuihin lisätään ammoniakkivettä typen oksidien neutralisoimiseksi. Lämmönsiirron jälkeen savukaasuihin lisätään kalkkia ja aktiivihiiltä, jotka sitovat happamia epäpuhtauksia ja raskasmetalleja. Tämän jälkeen epäpuhtaudet suodatetaan pois savukaasuista tekstiilisuodattimessa, ja lopuksi savukaasut puhdistetaan savukaasupesurissa. Monivaiheisen puhdistuksen ansiosta lähes kaikki epäpuhtaudet saadaan talteen.
  • Laitoksen toimintaa säätelee ympäristölupa, jossa on asetettu tiukat raja-arvot laitoksen päästöille. Päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti tarkoilla mittalaitteilla.

Westenergyllä henkilökuntaa on yhteensä noin 30 henkilöä. Puolet henkilöstöstä toimii tuotannon operaattoreina vuorotyössä eli ohjaavat koko laitoksen toimintaa. Lisäksi Westenergyllä työskentelee esimerkiksi toimitusjohtaja, ympäristöpäällikkö, tiedottaja, mekaaninen asentaja ja jätelaadun tarkastaja.

  • Westenergyn visio on, että kaikki materiaalit, jotka voidaan kierrättää ja hyödyntää useampaan kertaan, päätyisivät esimerkiksi lajittelun kautta oikeaan jalostuskanavaan, jonka kautta esineiden sisältämät materiaalit, energia ja ravinteet saataisiin kiertämään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti.
  • Tekniikan kehittyessä samasta polttoainemäärästä voidaan tuottaa enemmän energiaa kuin aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2019 lopulla Westenergyllä käyttöönotettu savukaasupesuri nosti kaukolämpötehoa kuitenkaan lisäämättä tarvittavaa jätteen määrää eli samasta määrästä energiaa saadaan tehokkaammin hyöty irti.

Kierrätys ja energiahyödyntäminen ovat toisiaan tukevaa toimintaa. Energiahyödyntäminen syntyi täydentämään jätehuoltoa ja kierrättämään aiemmin turhaan kaatopaikalle hukkaan päätyvää energiaa ja materiaalia.

Westenergyn kaltaiset laitokset on suunniteltu sekalaisen jätteen hyödyntämiseen, joten muovi yksinään palaisi liian kuumasti ja voisi rikkoa laitoksen laitteistoja sekä rakenteita. Muovia käytetään paljon ja kaikkia muoveja ei pystytä vielä kierrättämään tai käyttämään muulla tavalla hyödyksi, joten niiden energiahyödyntäminen on viisaampaa kuin sijoittaminen kaatopaikalle. Esimerkiksi likaiset, kontaminoituneet muovit ja kertamuovit on turvallista käsitellä energiaksi.