Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy edistää kiertotalouden kehitystä

Westenergyn tavoite on edistää kiertotalouden kehitystä. Westenergy ja VEBIC ovat käynnistäneet tutkimushankkeiden kokonaisuuden, jonka puitteissa tutkitaan jäte-energialaitosten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja alan kehityshaasteisiin. Hankkeet tähtäävät Westenergyn ydintoiminnan kehittämiseen sekä uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan Westenergyn nykyisten kumppaneiden lisäksi uusia toimijoita, joiden kanssa näitä kehitysideoita voidaan viedä eteenpäin.

Lue lisää
    Ennätys kaukolämmön tuotannossa vuonna 2020

    Kuten lukuisissa muissakin yrityksissä, myös Westenergyllä vuosi 2020 oli hyvin erilainen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi. Haasteista huolimatta yrityksen kaukolämm...

    10.05.21