Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy edistää kiertotalouden kehitystä

Westenergyn tavoite on edistää kiertotalouden kehitystä. Westenergy ja VEBIC ovat käynnistäneet tutkimushankkeiden kokonaisuuden, jonka puitteissa tutkitaan jäte-energialaitosten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja alan kehityshaasteisiin. Hankkeet tähtäävät Westenergyn ydintoiminnan kehittämiseen sekä uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan Westenergyn nykyisten kumppaneiden lisäksi uusia toimijoita, joiden kanssa näitä kehitysideoita voidaan viedä eteenpäin.

Lue lisää
    Westenergy valmistautuu vuosihuoltoon

    Vuosihuolto käynnistyi Westenergyn jäte-energialaitoksessa lauantaina 15. huhtikuuta laitoksen alasajolla. Vuosihuollon aikana laitoksessa tehdään sellaiset huolto-, korjaus...

    17.04.23