Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy Oy on uuden sukupolven kiertotalousyritys, joka jalostaa jätettä sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergyn laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Laitoksen tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Omistajat

Westenergyn toiminta-alue vuoden 2020 alusta lähtien

Westenergyn toiminta-alue

 

Westenergyn omistaa kuusi kunnallista jätehuoltoyhtiötä Länsi-Suomen alueelta. Yhtiön perustivat vuonna 2007 Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy hoitamaan yhtä tehtävää – jätteiden energiahyödyntämistä. Jotta laitoksen kapasiteetti olisi käytössä mahdollisimman tehokkaasti myös tulevaisuudessa, vuoden 2020 alusta omistajiin liittyi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Westenergyn toiminta-alue kattaa muutoksen jälkeen 47 kunnan sijaan 62 kuntaa, joka on noin 20 % koko Suomen kunnista. Vuosittain omistajat toimittajat hyödynnettäväksi noin 190 000 tonnia roskaa. Varmistamalla omistajillemme laadukkaan ja mahdollisimman kustannustehokkaan palvelun autamme omistajiamme tarjoamaan samanlaista ja -hintaista kierrätyskelvottoman materiaalin käsittelypalvelua noin 546 000 ihmiselle.

Toimintamalli

Yhtiön toimintaperiaate on ainutlaatuinen, sillä Westenergy toimii kahden jatkuvasti kehittyvän toimialan, jätehuollon ja energiasektorin, välimaastossa. Westenergyn laitoksen tarkoitus ei siis ole vain hävittää roskaa, vaan haluamme varmistaa, että kaikki materiaalit jalostetaan parhaalla mahdollisella tavalla eli että materiaalit, energia sekä ravinteet päätyisivät takaisin käyttöön. Teemme tiivistä yhteistyötä omistajayhtiöidemme kanssa, jotta laitoksellemme päätyisi vain kierrätykseen soveltumatonta, poltettavaa jätettä jalostettavaksi.

Energiantuotanto tapahtuu yhteistyössä paikallisen energiayhtiö Vaasan Sähkön kanssa, jonka kanssa solmittu sopimus takaa aina markkinoiden mukaisen hinnan tuotetusta energiasta. Tuottamalla energiaa jätteestä, jota ei voi muuten hyödyntää, vähennetään tarvetta fossiilisille polttoaineille ja Vaasan Sähkö saakin jo noin 60 % tarvitsemastaan kaukolämmöstä roskien sisältämästä energiasta.

Westenergy on voittoa tavoittelematon kiertotalousyritys, joka toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoa omistajilleen.

Haluamme varmistaa, että kaikki materiaalit jalostetaan parhaalla mahdollisella tavalla.