Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy Oy on uuden sukupolven kiertotalousyritys.

Westenergyn laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Laitoksen tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Omistajat

Westenergyn omistaa seitsemän kunnallista jätehuoltoyhtiötä Länsi-Suomen alueelta. Yhtiön perustivat vuonna 2007 Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy hoitamaan jätteiden energiahyödyntämistä. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy liittyi Westenergyn omistajiin vuonna 2020 ja Ab Ekorosk Oy vuonna 2023.

Westenergyn toiminta-alue kattaa noin 70 kuntaa, mikä on yli viidesosa koko Suomen kunnista. Vuosittain osakkaat toimittavat hyödynnettäväksi noin 200 000 tonnia jätettä. Varmistamalla omistajillemme laadukkaan ja mahdollisimman kustannustehokkaan palvelun autamme omistajiamme tarjoamaan samanlaista ja -hintaista kierrätyskelvottoman materiaalin käsittelypalvelua noin 670 000 alueen asukkaalle.

 

Toimintamalli

Yhtiön toimintaperiaate on ainutlaatuinen, sillä Westenergy toimii kahden jatkuvasti kehittyvän toimialan, jätehuollon ja energiasektorin, välimaastossa. Westenergyn laitoksen tarkoitus ei siis ole vain hävittää roskaa, vaan haluamme varmistaa, että kaikki materiaalit jalostetaan parhaalla mahdollisella tavalla eli että materiaalit, energia sekä ravinteet päätyisivät takaisin käyttöön. Teemme tiivistä yhteistyötä omistajayhtiöidemme kanssa, jotta laitoksellemme päätyisi vain kierrätykseen soveltumatonta, poltettavaa jätettä jalostettavaksi.

Energiantuotanto tapahtuu yhteistyössä paikallisen energiayhtiö Vaasan Sähkö Oy:n kanssa, jonka kanssa solmittu sopimus takaa aina markkinoiden mukaisen hinnan tuotetusta energiasta. Tuottamalla energiaa jätteestä, jota ei voi muuten hyödyntää, vähennetään tarvetta fossiilisille polttoaineille ja Vaasan Sähkö saakin jo noin 60 % tarvitsemastaan kaukolämmöstä roskien sisältämästä energiasta.

Westenergy on voittoa tavoittelematon kiertotalousyritys, joka toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoa omistajilleen.

Haluamme varmistaa, että kaikki materiaalit jalostetaan parhaalla mahdollisella tavalla.