Kuljettajan ohjeet

Kiertotaloushankkeet

Westenergyn strategisena tavoitteena on edistää kiertotalouden ja hiilineutraalin energiantuotannon kehitystä.

 

VISIONA HIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO

EnergySampo CCU -hankkeen käynnistymisen myötä olemme askeleen lähempänä hiilineutraalia energiantuotantoa. CCU on lyhenne sanoista Carbon Capture and Utilisation, mikä tarkoittaa hiilen talteenottoa ja hyödyntämistä. Hankkeen tavoite on rakentaa nesteytettyä synteettistä metaania eli LSNG:tä valmistava laitoskokonaisuus Westenergyn jäte-energialaitoksen yhteyteen. Prosessissa otetaan talteen hiilidioksidia Westenergyn laitoksen savukaasuvirrasta. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu kaasumaista synteettistä metaania. Lopuksi kaasumainen metaani nesteytetään, jolloin muodostuu hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön.

Synteettisen metaanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 7 500 tonnia vuodessa, mikä riittää noin tuhannen kuorma-auton tai kahden Vaasan ja Uumajan välillä purjehtivan matkustaja-autolautan vuotuisiin tarpeisiin. Tämän lisäksi prosessissa muodostuu lämpöä noin 100 gigawattituntia vuodessa, mikä hyödynnetään kaukolämpötuotannossa. Westenergyn laitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät laitoskokonaisuuden käyttöönoton myötä puolestaan liki neljänneksen. Hanke edustaa uudenlaista sektorikytkentää jätteenkäsittelyn, energiahuollon ja kemianteollisuuden välillä.

Uudella liiketoiminnalla on myös globaalia energianteknologian vientipotentiaalia. Hankkeessa on mukana useita kotimaisia vetytalouden ja hiilidioksidin talteenoton vientiyrityksiä, joiden kehittyneitä ratkaisuja LSNG-tuotantolaitoksella demonstroidaan kaupallisessa mittakaavassa. Westenergyn lisäksi kumppaniyrityksiä  tässä hankkeessa ovat muun muassa Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Hitachi Energy Finland Oy, Ab Stormossen Oy, Vaasan Sähkö Oy, WOIMA Finland Oy sekä Wärtsilä Finland Oy. Suunnittelukonsulttina hankkeessa toimii AFRY Finland Oy, ja konsortiota avustaa teknologiakeskus Merinova.

VISIONA EDELLÄKÄVIJÄN ASEMA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Westenergy on merkittävien materiaalivirtojen leikkauspisteessä ja koska olemme jo onnistuneesti edistäneet kiertotaloutta esimerkiksi tuhkiemme hyötykäytöllä maanrakennuksessa, kiertotalouden ekosysteemien kehittäminen on meille luonnollinen strateginen valinta.

Westenergyn resurssit ovat olleet mukana luomassa yritysten verkostoa, jossa ideat, tuotteet ja materiaalit kiertävät. Alkusysäyksenä tälle visiolle rakensimme VEBIC:in johtamassa ja Business Finlandin rahoittamassa CEE4WES-hankeeessa tiekartan jäte-energiayhtiöiden kasvavan kiertotalousekosysteemin tarpeisiin tunnistamalla parhaat mahdollisuudet uusille vientiliiketoiminnan innovaatioille. Hanke toimi maakunta- ja aluerajat ylittävänä runkona tulevaisuuden kiertotalousyrityksille, jotka rakentavat kasvua ja työllisyyttä materiaalitehokkuudesta. Näin varmistamme, että arvoketjumme vastaavat myös 2020-luvun yhteiskunnan tarpeisiin ja voimme tulevaisuudessakin pitää arvolupauksemme omistajillemme.

VISIONA BIOKAASUVETOINEN LOGISTIIKKA

Haluamme edistää biokaasun tuotantoa, sen käytön lisääntymistä ja jakeluverkon laajentumista koko toiminta-alueellamme. Näin luomme edellytykset sille, että tulevaisuudessa myös Westenergyn toimintaan liittyvä logistiikka käyttää päästötöntä kotimaista energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Mielenkiintoisena sivujuonteena biokaasun aseman vahvistumiselle on mahdollisuus hyödyntää sitä apupolttoaineena laitoksessamme.

Biokaasurintamalla valmisteltiin vuonna 2019 EAKR-rahoitteista Pohjanmaan liiton hanketta, jossa Westenergy yhdessä muiden muassa Stormossenin, Wasalinen ja Wärtsilän kanssa oli ratkaisemassa niitä teknistaloudellisia ongelmia, jotka vielä hidastavat biokaasun yleistymistä liikennepolttoaineena.

Tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto 2030-luvun alkuun mennessä.