Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Kierrättää roskat energiaksi.

Westenergy ilman tapaturmia jo 4 vuotta

Työturvallisuus rakentuu ennakoinnista ja käytännön turvallisuusteoista. Westenergyn koko henkilökunta on ollut ja on yhä aktiivinen turvallisuuden kehittäjä esimerkiksi turvallisuushavaintojen kautta. Määrätietoinen ja yhteistyössä tehtävä kehittäminen on mahdollistanut korkeimman taso-luokituksen toista vuotta peräkkäin Nolla Tapaturmaa -foorumilta, mutta kaikkein hienoimpana tuloksena on joulukuussa 2019 täyttynyt 4 vuotta ilman tapaturmia.

Työturvallisuus on ensisijaisesti ennakointia ja käytännön turvallisuustekoja, ja se on Westenergyn toiminnan kulmakiviä. Koko henkilöstö on sitoutunut turvallisuusajatteluun sekä turvallisuuden edistämiseen työpaikalla. Aktiivinen turvallisuushavaintojen tekeminen ja seuranta sekä erilaisilla teemoilla pidettävät turvavartit ovat kauan toimineet työturvallisuuden arkisina kehitystoimina.

 

Olemme olleet useamman vuoden mukana myös Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka on työpaikkojen verkosto, joka pyrkii kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä levittämään hyviä käytäntöjä jäsenorganisaatioiden kesken. Foorumi myönsi Westenergylle korkeimman tasoluokituksen: Maailman kärjessä I vuonna 2019 eli jo toisena vuonna peräkkäin.

 

Laitoksen vuosihuollot ovat erityisesti turvallisuusmielessä haastavaa aikaa, sillä tällöin laitoksella työskentelee samanaikaisesti jopa toista sataa työntekijää, ja lisäksi suurin osa työtehtävistä on rutiinitöistä poikkeavia erikoistöitä. Jokainen, joka työskentelee Westenergyn tiloissa, saa turvallisuusperehdytyksen. Perehdytys on nettipohjainen, joten sen voi suorittaa kaikessa rauhassa jo ennen laitokselle saapumista.

 

Kaikki turvallisuuden eteen tehdyt kehitystoimenpiteet ja innostaminen havaintoihin ovat siivittäneet Westenergyn työturvallisuuden aivan uudelle tasolle ja voimmekin olla ylpeitä, kun joulukuussa 2019 tuli täyteen 4 vuotta ilman tapaturmia.

 

”Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parissa ja tulokset alkavat näkyä henkilöstön sekä yrityksen toiminnassa yhä selkeämmin. Kehittäminen on kuitenkin jatkuvaa ja tulemme tulevaisuudessakin panostamaan tähän arvokkaaseen työhön.” toteaa toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

 

Henkilökunnan osallistuminen näkyy laitoksen koko toiminnassa ja Westenergy pääsi mukaan myös Vaasan Vuoden Työpaikka 2019 finaaliin henkilöstön ilmiannon perusteella. Alhoniemi on myös huomannut henkilökunnan panoksen yrityksen menestymisessä niin turvallisuuden kuin tuotannon osalta: ”On ollut hienoa todistaa ja olla mukana siinä, miten koko henkilökunta osallistuu esimerkiksi turvallisuustyöhön ja haluaa tehdä työpaikastaan parhaan mahdollisen.”