Chaufför info

Westenergy

Återvinnar avfall till energi.

Westenergy ilman tapaturmia jo 4 vuotta

Arbetssäkerheten grundar sig på proaktivt och praktiskt säkerhetsåtgärder. Hela Westenergys personal har varit och är ivrigt att utveckla säkerheten genom exempelvis med säkerhetsiakttagelser. Den målmedvetna utvecklingen som gjorts i samarbete har belönat Westenergy med den högsta nivåklassificeringen av Noll olycksfall-forumet. Men det finaste resultatet är att Westenergy har varit i 4 år utan olyckor.

Arbetssäkerheten handlar i första hand om proaktivt och praktiskt säkerhetsåtgärder. Den är en av den viktigaste delen i Westenergys verksamhet. Hela Westenergys personal är engagerade i säkerhetstänkande och säkerhet i arbetsplatsen. Att aktivt göra och bearbeta säkerhetsiakttagelserna samt säkerhetskvarten om aktuella saker fungerar som en basis för arbetssäkerhetens vardagliga utveckling.

 

Vi har varit med i Noll olycksfall-forumet för många år. Forumet är ett arbetsplatsnätverk som strävar efter kontinuerlig förbättring av säkerhet och välbefinnande, samt spridning av goda arbetsmetoder mellan medlemsorganisationer. Forumet har beviljat den högsta nivåklassificeringen nivå I: Världstoppen för Westenergy år 2019 – för andra året i rad.

 

Anläggningens årsservice är särskilt utmanande när det gäller säkerhet, eftersom över ett hundra anställda arbetar samtidigt i anläggningen, och dessutom är de flesta av arbetsuppgifterna särskilda jobb som skiljer sig från rutinarbete.  Var och en som jobbar i anläggningen får en orienterande säkerhetsutbildning. Orienteringen är nätbaserad så den kan utföras i lugn och ro innan man kommer till anläggningen.

 

Utvecklingsverksamhet inom arbetssäkerheten och att motivera personal till rapportering av säkerhetsiakttagelser har lyft Westenergys arbetssäkerhet till en helt ny nivå. Vi har nu varit i 4 år utan olyckor.

 

”Vi har gjort långsiktigt arbete med arbetssäkerheten och resultaten har blivit ännu synligare både i personalens och företagets verksamhet. Utvecklingen är ändå kontinuerligt och vi kommer att satsa på det värdefulla arbete också i framtiden.” konstaterar verkställande direktör Olli Alhoniemi.

 

Personalens deltagande kommer fram i anläggningens verksamhet och Westenergy var med i finalen av Vaasan Vuoden Työpaikka 2019-tävlingen på grund av personalens angivelse.  Alhoniemi har också märkt personalens insats i företagets framgång och i produktion: ”Det har varit utmärkt att omvittna och vara med i det, hur personalen deltar i säkerhetsarbeten och vill göra arbetsplatsen den bästa möjliga.”