Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergyn onnistunut vuosihuolto takaa luotettavan kaukolämmön tuotannon

Westenergyn vuosihuolto 2020 alkoi haastavissa olosuhteissa koronatilanteen ollessa leviämisvaiheessa, mutta tarkka suunnittelu varmisti sen, että huolto sujui hyvin ja lähes aikataulussa. Tuotanto saatiin käyntiin viime viikon lopulla ja nyt laitos tuottaa taas kaukolämpöä vaasalaisten käyttöön.

Koronatilanne on otettu huomioon Westenergyn toiminnassa keväästä lähtien jokapäiväisessä toiminnassa esimerkiksi vuorojen kontaktittomalla vaihdolla ja kosketuspintojen tehostetulla puhdistuksella. Myös etätöitä on voinut tehdä, jos se on ollut työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Useat huoltotoimenpiteet vaativat kuitenkin fyysistä paikallaoloa ja erityistilanne täytyi ottaa tarkasti huomioon vuoden 2020 vuosihuollon suunnittelussa. Huollon onnistumisesta huolehtivat niin viestinnän, tuotannon kuin kunnossapidon henkilöstön tekemät työt ohjeistuksien valmistelussa, jakelussa ja niiden noudattamisessa.

 

Suunnittelussa vahvasti mukana ollut projekti-insinööri Niklas Serén myönsi, että tehtävälistaan tuli paljon lisätöitä erikoistilanteesta seuranneiden valmistelujen ja toimenpiteiden vuoksi. ”Tehtävää tuli yhtäkkiä paljon ja aivan päivässä ei tullut valmista. Kaikkineen työmäärä kasvoi arviolta parilla työviikolla. Tilanne oli siis haastava ja yksityiskohtia täytyi selvitellä etukäteen todella tarkkaan, jotta mahdollisten tartuntojen jäljittäminen olisi tautitapauksissa helppoa”, summasi Serén.

 

Yhteistyöstä lisäarvoa

Oman henkilökunnan lisäksi huollon onnistumisessa auttoivat ruokahuollosta huolehtinut Kesmo ja uutena yhteistyökumppanina turvallisuus- sekä koronatoimenpiteitä valvonut NYQS. ”Kesmon kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja myös näin erikoistilanteessa yhteistyö heidän kanssaan sujui hyvin. He ovat aina tehneet hyvää työtä ja olleet tarvittaessa myös joustavia.” kertoi Serén.

 

NYQS:n turvallisuus- ja vartiointiasiantuntija Janne Suorauha kommentoi huollon sujuneen alkujännityksen jälkeen hyvin, vaikka opittavaa ja hyviä ehdotuksia parannuksista tulevia huoltoja ajatellen heiltä myös löytyi. ”Odotimme alkutietojen perusteella paljon pahempaa kyseisen huollon ajalle. Mietittiin omalla porukalla, miten aikuiset ihmiset suostuvat käyttämään maskia ja ajattelemaan turvaetäisyyksiä. Todellisena positiivisena yllätyksenä nämä asiat pääasiallisesti menivät paremmin kuin hyvin. Ihmiset ovat tajunneet vastuunsa omasta työporukasta ja muista työporukoista tässä maailmantilanteessa.” kertoi Suorauha.

 

Palautetta toimenpiteiden sekä huollon sujumisesta käytiin läpi vuosihuollon aikana arkipäivisin yhteisissä kokouksissa, joissa noudatettiin turvavälejä ja maskien käyttöä, kuten koko vuosihuollon ajan laitosalueella. Suorauhan mukaan varsinkin työryhmät, joiden esimiehet osallistuivat kokoukseen, reagoivat nopeasti ja tehokkaasti kokouksissa annettuun palautteeseen. ”Pakko kehua, mutta Parpalan kaikki työntekijät saivat positiivista palautetta koko seisakin ajan, minkä olimme NYQS:n edustajina paikalla. Väitän, että suurin syy asiaan oli, että heidän nokkamiehensä oli palavereissa ja, että hänen oma esimerkillinen toimintansa suojien käytössä työmaalla sai työntekijät toimimaan samoin.” summasi Suorauha.

 

Huolto kokonaisuudessaan onnistunut

Vuosihuollot ovat normaalitilanteissakin haastavia useiden työkokonaisuuksien ja tiukan aikataulun takia. Hyvä suunnittelu auttoi huoltoa pysymään melkein aikataulussa, vaikka huollon edetessä huomattiin lisäkorjaustarpeita. ”Suunnitelmissa pysyttiin melko hyvin, muttei täydellisesti. Arinahuollon yhteydessä oli hieman puutetta eräistä putkiosista, joita jouduttiin sitten seisokin aikana hankkimaan pikatoimituksena. Testausvaiheessa todettiin arinan syöttöpöydän jäähdytysjärjestelmässä putkiliitinten vuotavan, niitä jouduttiin erikoisjärjestelyin hankkimaan. Hommasta aiheutui noin vuorokauden viivästys.” kertoi kunnossapitopäällikkö Rauno Tuokkola.

Lisäkorjausten lisäksi muutoksia tuli yhden toimijan osalta, joka peruutti osallistumisensa vuosihuoltoon pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Näistä muutoksista huolimatta huolto ei tuottanut ongelmia. ”Huoltokatko sujui kokonaisuudessaan hyvin. Koronatoimenpiteitä noudatettiin hyvin yksittäisten työntekijöiden ja työryhmien toimesta. Vaikka vuosihuolto suunniteltuun ja toteutettiin erikoistilannetta silmällä pitäen, saimme paljon uusia oppeja ja ideoita myös tuleviin vuosihuoltoihin oli eritystilanne tai ei.” kokosi Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi loppuun saatettua vuosihuoltoa.

 

Vuosihuolto on tärkeä osa Westenergyn jäte-energialaitoksen toiminnan luotettavuuden parantamista ja sen onnistumisen eteen tehdään paljon töitä. Vuosihuollon valmistuttua onnistuneesti pystymme luottavaisin mielin tuottamaan kaukolämpöä ja sähköä Vaasan Sähkön asiakkaille tulevana talvikautena olimme erityistilanteessa tai emme.