Kuljettajan ohjeet

Ajankohtaista

Uutisia Westenergyn toiminnasta

Uusi kaukolämmön tuotantoennätys

Vuosi 2020 oli haastava ja muutti työtapoja radikaalisti. Vuosihuollon onnistuminen ilman tautitapauksia oli yksi suurista saavutuksista, jota varten tehtiin paljon valmistelutöitä niin oman henkilökunnan kuin palvelu- ja tavarantoimittajien kanssa. Muutoksista huolimatta Westenergyn jäte-energialaitos onnistui tuotannossa ja toiseksi suureksi saavutukseksi nousi kaukolämmöntuotannon uusi ennätys.

Vuosi 2020 oli monella tapaa haastava, varsinkin työtapojen muuttuessa radikaalisti lyhyen ajan sisällä. Etätöistä ja tarkoista rajoituksista laitoksen tiloissa tuli arkipäivää Westenergyn työntekijöille. Käyttöhenkilöstön vuoronvaihdot siirtyivät kontaktittomiksi ja pintojen tehostettu desinfiointi nousi tärkeäksi osaksi jokapäiväistä työtä.

Westenergyn vuosihuoltoon osallistuu vuosittain yli 100 henkilöä ja samanaikaisesti toteutetaan useita huolto- ja korjaustöitä, mikä tekee huollosta normaalitilanteessakin haastavaa. Viime vuonna suunnittelu sekä huollon toteutus vaativat kuitenkin enemmän sekä omalta henkilöstöltä kuin huoltoon osallistuvilta palvelun- ja tavarantoimittajilta. Hyvä suunnittelu ja ulkopuolisen yhteistyökumppanin hoitama ohjeistuksien toteutuksen valvonta auttoivat huoltoa onnistumaan aikataulussa ja ilman tautitapauksia. Olemme ylpeitä siitä, että pystyimme toteuttamaan laitoksen toiminnan kannalta elintärkeän huollon kaikille osallistuville tahoille turvallisella tavalla.

Ihmisten työtapojen muutoksista huolimatta tuotanto ei kuitenkaan hidastunut aiemmista vuosista. Savukaasupesuri otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019 ja sen tuomat hyödyt tuotannossa näkyivät selkeästi jo vuodenvaihteessa. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen tuotantovuosi uudelle kaukolämmönvaihtimelle pesurin yhteydessä. Tuotantopäällikkö Kai Alavillamon mukaan savukaasupesurista saatiin 55 gigawattituntia lisäenergia kaukolämmön toimituksiin ja sen hyvä lämmöntalteenotto siivitti tuotannon ennätyslukemiin. Uudeksi  Westenergyn kaukolämmöntuotantoennätykseksi merkattiin 402 gigawattituntia vuonna 2020. Samalla Westenergyn osuus Vaasan Sähkön kaukolämmöntuotannosta nousi noin 50 prosentista 59 prosenttiin!