Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka valaisee kotisi ja lämmittää talosi.

Jäte-energiasta hiilinielu? Westenergyn ja AFRYn yhteistyö vie kohti uraauurtavia hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja

Vuonna 2019 Westenergy käynnisti strategiansa mukaisesti kiertotaloushankkeiden kokonaisuuden, jonka puitteissa tutkitaan jäte-energialaitosten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja alan kehityshaasteisiin. Hiilineutraali energiantuotanto -hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten jäte-energialaitoksesta voitaisiin tehdä hiilinielu ja miten erilaiset hiilidioksidin talteenottojärjestelmät sopivat nykyisen toiminnan rinnalle.

Vuonna 2020 koronapandemia toi mukanaan muutoksia projektin aikatauluun. Suunniteltuja tutustumisvierailuja jo toiminnassa oleviin hiilidioksidin talteenottolaitoksiin ei juurikaan voitu toteuttaa, mutta edistys ylitti silti odotukset. Eräs tärkeimmistä edistysaskeleista projektissa olivat eri ratkaisujen teknistaloudellinen tutkimus ja niiden simuloinnit.

 

”Loimme paljon uusia kontakteja ympäri maailmaa, teknistaloudellinen ymmärrys kasvoi merkittävästi ja ennen kaikkea meillä on nyt kirkas näkemys siitä, mitä asioita pitää edistää, jotta hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa. Tekniikan puutteesta onnistuminen ei jää kiinni!” koosti Westenergyn informaatikko Juha Ripatti projektin etenemistä viime vuonna.

 

Simulointien tarkoituksena oli käydä läpi Westenergyn nykyiseen laitokseen sopivia polton jälkeisen talteenottotekniikan vaihtoehtoja kartoittaen markkinoilla toimivien laitetoimittajien tuotteita. Toteuttajaksi valittiin ARFY useamman palvelutarjoajan joukosta. Ripatti kommentoi yhteistyön onnistuneen erinomaisesti: ”Kokemuksen perusteella olen kyllä erittäin tyytyväinen tehtyyn valintaan. Konsulttimme Alejandro Nocito teki seikkaperäistä, tarkkaa työtä ja yhteistyö sujui erinomaisesti.”

 

HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ KOHTI PUHTAAMPAA JA KESTÄVÄMPÄÄ MAAILMAA

Heti tutkimuksen aloittamisesta lähtien kaikilla oli selkeä käsitys siitä, mihin tällä projektilla pyritään. ”Kävimme läpi ensimmäiset projektin vaiheet hyvässä tiimihengessä suunnaten tavoitteet kohti puhtaampaa ympäristöä. Westenergy oli avoin ehdotuksillemme ja suosituksillemme, ja säännölliset kokoukset olivat hyvin tuloksellisia koko tutkimuksen ajan.” kommentoi AFRYn konsultti Alejandro Nocito tehtyä tutkimusyhteistyötä.

 

AFRY on seurannut hiilidioksidin talteenottoalan kehittymistä tarkkaan jo vuodesta 2008. Useat yritykset ovat kehittäneet alaa onnistuneesti eteenpäin ja pystyneet erikoistumaan näiden ratkaisujen tarjoamiseen. ”Olemme nähneet todella innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vaikuttaa suuresti CCS-tekniikoiden käyttöönottoon kaikkialla teollisuudessa”, kertoi Nocito alan kehittymisestä.

 

Projektissa kävi selkeästi ilmi kaukolämpöä tuottavien jäte-energialaitosten hyvä sopivuus hiilidioksidin talteenottoon. Savukaasujen puhtaudelle on valmiiksi tarkat vaatimukset tällaisissa laitoksissa, mikä on suuri etu. Haasteitakin kuitenkin on. ”Tiesimme CCS-tekniikoiden kuormittavan laitosten tehokkuutta ja taloudellisuutta. Jotta tätä riskiä pystytään minimoimaan, täytyy energian integraatiomallien kanssa tehdä töitä.” kokosi Nocito projektin kuluessa havaittuja vaikeuksia.

 

HIILINEUTRAALEISTA RATKAISUISTA NOUSUA MYÖS KOTMAISELLE VIENTITEOLLISUUDELLE

Tutkimuksen valmistuttua Westenergyllä on nyt kattava kuva siitä, miten eri talteenottotekniikat toimivat. Tietojen avulla voidaan syventyä tarkemmin parhaiten laitokseen sopiviin ratkaisuihin ja lähteä myös etsimään parasta tapaa pilotoida talteenottotekniikkaa Westenergyn laitoksella. Kansallisesti hiilidioksidin talteenottoalalla on kuitenkin paljon vielä kirittävää.

 

Kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan osalta hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varastoinnin edellytykset tulisi varmistaa. ”Kun on nähnyt, mitä maailmalla tehdään, niin onhan tässä myös erinomainen mahdollisuus kotimaiselle teknologiateollisuudelle. Sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja myös valtiovallan myötämielisyyttä toki tarvitaan runsain mitoin, jos Suomi mielii CCUS-tekniikan kärkeen!” kiteytti Ripatti alan mahdollisuuksista.

 

Lisätiedot:
Olli Alhoniemi
toimitusjohtaja
Westenergy Oy Ab

 

Juha Ripatti
informaatikko/HBI
Westenergy Oy Ab