Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy valmistautuu vuosihuoltoon

Vuosihuolto käynnistyy Westenergyn jäte-energialaitoksessa lauantaina 13.4.2024. Vuosihuollon aikana toteutetaan sellaiset huolto-, korjaus- ja tarkastustyöt, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa.

Westenergyn jäte-energialaitoksen kahden viikon mittainen vuosihuoltojakso käynnistyy lauantaina 13. huhtikuuta, jolloin laitos ajetaan alas. Varsinaiset huoltotyöt päästään aloittamaan sunnuntaina 14. huhtikuuta. Vuosihuollon aikana kaukolämmön tuotannosta Vaasan alueella vastaavat Vaasan Sähkön ja Vaasan Voiman tuotantoyksiköt. Jätetoimitukset ohjataan huoltojakson aikana välivarastointialueelle.

 

Vuosihuollon aikana laitoksella työskentelee Westenergyn oman henkilökunnan lisäksi yli 100 henkilöä, ja huoltojakson aikana toteutetaan kaikki sellaiset huolto-, korjaus- ja tarkastustyöt, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa. ”Tänä vuonna toteutamme esimerkiksi laitoksen arinan ja jätenostureiden huollot sekä kattilan ja tulipesän tarkastukset”, kertoo tuotantopäällikkö Petri Suomela.

 

Vuosihuolto ajoitetaan kevääseen kylmimmän talvikauden ulkopuolelle, jolloin lämmitystarve ja kaukolämmön kysyntä on vähäisempää. Kesäaikaan Westenergyn laitos tuottaa kaiken tarvittavan kaukolämmön Vaasan alueella, ja ajoittamalla vuosihuolto kevääseen varaudutaan myös tähän jaksoon.

 

Westenergyn laitos on ympärivuorokautisessa toiminnassa lähes vuoden ympäri, ja vuosihuollon aikana toteuttavien huolto-, korjaus- ja tarkastustöiden turvin luodaan edellytykset laitoksen korkealle käyttöasteelle. Vuonna 2023 Westenergyn laitoksen käytettävyysaste oli hyvällä tasolla – 94,5 %.

 

Westenergy jalostaa kierrätykseen soveltumattoman jätteen sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Pyrimme edistämään kiertotalouden kehitystä, ja tavoitteemme on tuottaa hiilineutraalia energiaa vuoteen 2030 mennessä.

 

 

Lisätiedot:

 

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

Westenergy Oy

Puh. 050 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi