Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy, CPC Finland ja Prime Capital suunnittelevat suuren mittakaavan CO2-talteenottoa

Osapuolet solmivat sopimuksen Mustasaareen sijoittuvan hiilidioksidin talteenottolaitoksen yhteisestä kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista. Laitos ottaa talteen hiilidioksidin Westenergyn olemassa olevan laitoksen savukaasuista. Talteen otettu CO2 nesteytetään ja merkittävä osa siitä toimitetaan Kristiinankaupunkiin, jossa se hyödynnetään Prime Capitalin ja CPC:n power-to-x-laitoksessa. Westenergy operoi hiilidioksidin talteenottoprosessia. Laitosinvestointi on kokonaisuudessaan noin 138 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen 20 miljoonan euron suuruisen energiainvestointituen myöntämisestä hankkeelle.

Westenergy Oy:llä, CPC Finland Oy:llä ja Prime Capital AG:lla on ilo ilmoittaa aiesopimuksen solmimisesta täyden mittakaavan hiilidioksidin talteenottolaitoksen kehittämiseksi, rakentamiseksi ja operoimiseksi. Valmistuessaan projekti on ensimmäisiä tämän mittaluokan laitoksia maailmassa. Talteenottolaitos vähentää merkittävästi Westenergyn nykyisen laitoksen hiilijalanjälkeä ja tarjoaa luotettavan hiilidioksidin lähteen CPC:n ja Prime Capitalin yhdessä omistaman Koppö Energian suurelle Kristiinankaupungin power-to-x-hankkeelle hiilineutraalin synteettisen metaanin valmistamiseksi. Projektilla on vahva vaikutus kestävän kiertotalouden kehitykseen Suomessa ja se mahdollistaa aiemmin vapautuneen hiilidioksidin uudelleenkäytön teollisessa mittakaavassa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen energiainvestointituen myöntämisestä hankkeelle. Tukiosuus on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa. Osapuolet esittävät vilpittömät kiitoksensa Suomen valtiolle tästä merkittävästä tuen osoituksesta uraauurtavan hankkeen mahdollistamiseksi, teollisten päästövähennysten tukemiseksi ja power-to-x-teollisuuden kasvun varmistamiseksi Suomessa. Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi toteaa: “Tämä on hieno uutinen Westenergylle, kumppaneillemme ja kaikille puhtaan teollisuuden puolesta alueellamme ja Suomessa toimiville tahoille. Kiitämme ministeriötä ja hallitusta yhteistä hankettamme kohtaan osoitetusta luottamuksesta.”

 

Käyttöönoton jälkeen uusi laitosyksikkö pystyy käytännössä ottamaan täysimääräisesti talteen Westenergyn savukaasujen hiilidioksidin. Tästä määrästä noin 150 000 tonnia nesteytettyä CO2:ta toimitetaan vuosittain synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Määrä vastaa noin 20 000 henkilön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi vuosittain yli 30 000 tonnia hiilidioksidia hyödynnetään Westenergyn toimesta pysyvästi hiiltä sitovien tuotteiden valmistuksen, mikä edistää entisestään uuden hiilen kierrätykseen perustuvan teollisuuden syntymistä Vaasan seudulle.

 

Hankekumppaneiden toisiaan täydentävä osaaminen ja vahva tuki edistää hankkeen toteutumista. Westenergyllä on korkeatasoista tietotaitoa laitoksen sijoituspaikkaan ja olemassa olevan jäte-energialaitoksen käyttöön ja kehittämiseen liittyen sekä vahvat sidosryhmät ja käytettävissään parhaat asiantuntijat. CPC tuo hankkeeseen mukaan verrattoman kokemuksensa energiaprojektien kehittämisestä ja hallinnasta. Tämän lisäksi Prime Capitalin investointikapasiteetti ja kyky varmistaa projektirahoituksen saanti tukevat projektia.

 

“On kunnia toimia yhteistyössä Westenergyn kanssa ja olemme hyvin kiitollisia heidän osoittamastaan luottamuksesta. Talteenottolaitoksella on ratkaiseva rooli Kristiinankaupungin power-to-x-laitoksen toiminnalle ja samaan aikaan siitä tulee tukijalka Westenergyn kestävyysstrategialle.”, kertoo Prime Capital AG:n Head of Infrastructure, Mathias Bimberg.

 

”Sopimus on merkittävä edistysaskel tavoitteellemme rakentaa Suomen tähän asti suurin power-to-x-laitos. Hanke kehittyy vauhdilla ja olemme innoissamme yhteistyöstä Westenergyn kanssa. Meillä on paremmat edellytykset kuin koskaan aiemmin tehdä oma osuutemme edistääksemme Suomen kansainvälistä asemaa kestävien polttoaineiden kärkimaana.”, sanoo Erik Trast, CPC Finland Oy:n toimitusjohtaja.

 

“Kestävyys ja päästöttömyys ovat Westenergyn strategian keskiössä ja myös tärkeä kysymys omistajillemme, liikekumppaneillemme ja koko Vaasan seudulle. Tämä alansa huippua edustava talteenottolaitos varmistaa, että jäte-energialaitoksemme edustaa jatkossakin kaikkein edistyneintä tyyppiä koko maailmassa. On myös hienoa, että voimme tukea hiilineutraalin polttoaineen tuotantoa Suomessa toimittamalla CO2:ta kumppaniemme power-to-x-laitokselle”, toteaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

 

Hankkeen suunnittelu on edennyt jo pitkälle ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

 

 

Lyhyesti Westenergystä:

Westenergy Oy on kiertotalousyritys, joka omistaa ja operoi jäte-energialaitosta Vaasan seudulla Mustasaaressa. Westenergyn omistavat seitsemän kunnallista jätehuoltoyhtiötä, jotka vastaavat jätehuollosta 70 kunnan alueella läntisessä Suomessa. Yhtiön perustivat vuonna 2007 Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespakka, Stormossen ja Vestia vastaamaan syntypaikkalajitellun kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Loimi-Hämeen Jätehuolto liittyi omistajaksi vuonna 2020 ja Ekorosk tammikuussa 2023. Vuosittain Westenergyn laitoksella käsitellään liki 200 000 tonnia omistajien toimittamaa jätettä, josta jalostetaan kaukolämpöä, sähköä ja uusiomateriaaleja. Westenergyn tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen ja kustannustehokas jätteenkäsittely omistajilleen ja heidän edustamille yli 670 000 suomalaiselle.

 

Lyhyesti CPC Finlandista:

CPC Finland on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehitykseen, rakennukseen sekä ylläpitoon Suomessa. CPC Finland on osa saksalaista CPC Germania GmbH & Co. KG:tä. CPC Finland on onnistuneesti vienyt läpi neljä tuulivoimahanketta, joiden kokonaiskapasiteetti on 385 MW. Yhtiöllä on tällä hetkellä useampi hanke rakennusvaiheessa Suomessa. CPC Finlandilla on kehityksessä hankkeita yli 600 MW edestä. 1993 perustettu CPC Germania on yksi Euroopan vanhimpia tuulivoiman kehittäjiä. Yhtiö on toteuttanut yli 50 hanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti ylittää 1000 MW. CPC Finland on toiminut vuodesta 2011 ja on tästä lähtien omistautunut edistämään kestäviä energiaratkaisuja Suomessa.

 

Lyhyesti Prime Capitalista:

Vuonna 2006 perustettu Prime Capital AG on itsenäinen varainhoito- ja sijoituspalveluita tarjoava yritys, jonka omistavat sen johto ja työntekijät. Yhtiöllä on kokonaisvaltainen, poikkisektorillinen lähestymistapa sijoittamiseen ja se on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, erityisesti absoluuttiseen tuottoon, infrastruktuuriin ja nimenomaan energiainfrastruktuuriin sekä private debt-lainarahoittamiseen. Lisäksi Prime Capital tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -ratkaisuja. Yhtiöllä on noin 130 työntekijää Frankfurtissa ja Luxemburgissa, ja sitä säätelevät BaFin ja CSSF. Vuoden 2023 syyskuusta lähtien Prime Capital hallinnoi pääomaa yhteensä noin 12,8 miljardin euron edestä.

 

Lisätiedot hankkeesta:

Westenergy Oy
Olli Alhoniemi
toimitusjohtaja
050 569 3337
olli.alhoniemi(at)westenergy.fi