Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

År 2022 var användningsgraden vid anläggningen av toppklass och vi fortsatte främja koldioxidneutral energiproduktion.

År 2022 togs det första steget mot koldioxidneutral energiproduktion när projektet EnergySampo CCU inleddes. Användningsgraden vid anläggningen var 100 procent och vi tog bruk ett nytt område för mellanlagring av avfall, en obemannad vågstation och en infartsväg.

 

Läs mera om Westenergys år 2022 i den nya årsberättelse på 2022.westenergy.fi!