Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy, CPC Finland och Prime Capital planerar CO2-infångning i stor skala

Parterna har ingått ett avtal om gemensam utveckling, byggande och drift av en anläggning för avskiljning av koldioxid i Korsholm. Anläggningen skall ånga in koldioxid från rökgaserna från Westenergy’s befintliga anläggning. Den infångade koldioxiden skall förvätskas och en betydande del levereras till Kristinestad där den utnyttjas vid Prime Capitals och CPC:s power-to-x-anläggning. Westenergy skall operera anläggningen och driva avskiljningsprocessen. Den totala investeringen uppgår till cirka 138 miljoner euro och arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om att bevilja energiinvesteringsstöd på 20 miljoner euro för projektet.

Westenergy Ab, CPC Finland Oy och Prime Capital AG är glada att meddela att de har ingått ett avtal för att utveckla, bygga och driva en fullskalig koldioxidavskiljningsanläggning. Som färdigställd kommer anläggningen att vara en av de första av sin typ och skala i hela världen. Avskiljningsanläggningen kommer att betydligt minska Westenergys nuvarande koldioxidavtryck och erbjuda en pålitlig källa av koldioxid till CPC och Prime Capitals gemensamt ägda storskaliga Koppö Energia power-to-x-projekt för produktion av koldioxidneutral syntetisk metan i Kristinestad. Projektet kommer att ha en stark inverkan på utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi i Finland och möjliggör industriell återanvändning av koldioxid som tidigare blev utsläppt.

 

Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om att bevilja energiinvesteringsstöd till projektet. Stödet uppgår till 20 miljoner euro. Parterna uttrycker sin tacksamhet till den finska staten för detta betydande stöd för att möjliggöra det banbrytande projektet, stödja industriella utsläppsminskningar och säkerställa tillväxten av power-to-x-industrin i Finland. Westenergys VD Olli Alhoniemi säger: ”Detta är en fantastisk nyhet för Westenergy, våra partners och alla som arbetar för ren industri i vår region och i Finland. Vi tackar ministeriet och regeringen för det förtroende de visar för vårt gemensamma projekt.”

 

Efter driftsättningen kommer den nya anläggningen att kunna avskilja praktiskt taget all koldioxid från Westenergys rökgaser. Cirka 150 000 ton förvätskad CO2 kommer att levereras årligen för produktion av syntetiska bränslen. Detta motsvarar utsläppen från cirka 20 000 personer per år. Dessutom kommer över 30 000 ton koldioxid att användas årligen av Westenergy för tillverkning av kolbindande produkter, vilket ytterligare främjar utvecklingen av en ny kolåtervinningsindustri i Vasaregionen.

 

De samverkande kompetenserna och det starka stödet från projektparterna främjar genomförandet av projektet. Westenergy har hög kompetens inom anläggningens förläggningsplats och användning och utveckling av den befintliga avfallsenergianläggningen samt starka intressentnätverk och tillgång till de bästa experterna. CPC bidrar med sin oöverträffade erfarenhet av utveckling och förvaltning av energiprojekt. Dessutom stöder Prime Capitals investeringskapacitet och förmåga att säkerställa projektfinansiering projektet.

 

”Det är en ära att samarbeta med Westenergy och vi är mycket tacksamma för förtroendet som de visar oss. Avskiljningsanläggningen kommer att spela en avgörande roll för driften av Kristinestads power-to-x-anläggning och samtidigt utgöra en grundpelare i Westenergys hållbarhetsstrategi”, säger Mathias Bimberg, Head of Infrastructure på Prime Capital AG.

 

”Avtalet är ett betydande steg framåt för vår målsättning att bygga Finlands hittills största power-to-x-anläggning. Projektet utvecklas snabbt och vi är glada över samarbetet med Westenergy. Vi har bättre förutsättningar än någonsin tidigare att göra vår del för att främja Finlands internationella ställning som ledare inom hållbara bränslen”, säger Erik Trast, VD för CPC Finland Oy.

 

”Hållbarhet och utsläppsfrihet är kärnan i Westenergys strategi och dessutom en viktig fråga för våra ägare, affärspartners och hela Vasaregionen. Denna toppmoderna avskiljningsanläggning kommer att säkerställa vår avfallsenergianläggnings ställning som den mest avancerade av sitt slag i hela världen. Det är också utmärkt att vi kan stödja produktionen av koldioxidneutrala bränslen i Finland genom att leverera CO2 till våra partners power-to-x-anläggning”, säger Olli Alhoniemi, VD för Westenergy.

 

Projektet är i avancerat planeringsläge och anläggningen förväntas att tas i drift år 2026.

 

KORT OM WESTENERGY:

Westenergy Oy är ett företag inom den cirkulära ekonomin som äger och driver en avfallsenergianläggning i Korsholm. Westenergy ägs av sju kommunala avfallshanteringsföretag som ansvarar för avfallshanteringen i 70 kommuner i västra Finland. Företaget grundades 2007 av Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespakka, Stormossen och Vestia för att ansvara för återvinningen av icke återvinningsbart källsorterat kommunalt avfall. Loimi-Hämeen Jätehuolto gick med som ägare år 2020 och Ekorosk i januari 2023. Varje år bearbetar Westenergys anläggning omkring 200 000 ton avfall som levereras av ägarna, från vilket man producerar fjärrvärme, el och återvunna material. Westenergys mål är att säkerställa en högklassig och kostnadseffektiv avfallshantering för sina ägarbolag och de över 670 000 finländare som dessa företag representerar.

KORT OM CPC FINLAND:

CPC Finland är specialiserat på utveckling, utbyggnad och upprätthållande av vind- och solkraftsprojekt i Finland. CPC Finland är en del av tyska CPC Germania GmbH & Co. KG. CPC Finland har förverkligat fyra vindkraftsprojekt, vars sammanlagda effekt är 385 MW. Bolaget bygger flera projekt som bäst, och i utvecklingsportföljen ingår projekt för över 600 MW. 1993 grundade CPC Germania är en av Europas äldsta vindkraftsutvecklare. Bolaget har förverkligat över 50 projekt, vars sammanlagda effekt överskrider 1000 MW. CPC Finland grundades 2011 och har sedan dess främjat hållbara energilösningar i Finland.

KORT OM PRIME CAPITAL:

Prime Capital AG grundades 2006 och är ett oberoende kapitalförvaltningsföretag och leverantör av finansiella tjänster, som ägs av sin ledning och anställda. Företaget har ett holistiskt, tvärsektoriellt tillvägagångssätt och specialiserar sig på alternativa investeringar, särskilt i absolut avkastning, infrastruktur inklusive förnybar energi och privat skuld. Dessutom erbjuder företaget investeringsrådgivning. Prime Capital sysselsätter för närvarande cirka 130 personer i Frankfurt och Luxemburg och regleras av BaFin och CSSF. Från och med september 2023 administrerar bolaget sammanlagt cirka 12,8 miljarder euro.

Mera uppgifter om projektet:

Westenergy Ab
Olli Alhoniemi
verkställande direktör
050 569 3337
olli.alhoniemi(a)westenergy.fi