Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Westenergy förbereder sig för årsservice

Årsservicen på Westenergys avfallsenergianläggning inleds under den inkommande lördagen med nedkörning av anläggningen. Under årsservicen utförs sådant service-, reparations- och inspektionsarbete som förutsätter att anläggningen inte är i drift.

Under lördagen den 15.4. körs Westenergys avfallsenergianläggning ner och en två veckor lång årsservice startar. Det egentliga servicearbetet börjar på söndagen den 16 april. Under årsservicen kommer Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas andra produktionsenheter stå för fjärrvärmeproduktionen inom Vasatrakten och avfallstransporterna styrs tillfälligt till det nya lagringsområdet.

 

Årsservicen är en hektisk tid vid anläggningen. Utöver Westenergys egen personal deltar över 100 personer i årsservicen och då utförs sådant service-, reparations- och inspektionsarbete som förutsätter att anläggningen inte är i drift. ”De största underhållsarbeten i år är underhållet för rostern och avfallslyftkranen och utbytet av textilfiltrar som används i rökgasreningen.”, berättar produktionsingenjör Petri Suomela.

 

Årsservicen är en betydande del av underhållsåtgärder som hjälper att skapa förutsättningar för anläggningens höga användningsgrad. Användningsgraden förblev 100 % under 2022, vilket innebär att anläggningen var i drift hela året förutom den planerade underhållsperioden.

 

 

 

 

Tilläggsinformation:

 

Olli Alhoniemi, VD

Westenergy Oy

Tel. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi