Chaufför info

Westenergy

Westenergy förvandlar avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

Informationstillfälle gällande miljöpåverkan i EnergySampo CCU -projektet 7.2.2023

Gällande EnergySampo CCU-projektet har Westenergy Ab lämnat in en konsekvensbeskrivning om tillverkningen av syntetiskt metan till Näringslivs-, transport- och miljöcentrumet i Södra Österbotten. Anläggningen är planerat att byggas på samma fastighet som Westenergy Ab:s befintliga förbränningsanläggning. I konsekvensbeskriviningen utreds de sannolika betydande miljöpåverkan av projektets olika alternativ.

 

Produktionsprocessen för syntetisk metan börjas med koldioxidinfångning från förbränninsanläggningens rökgasström. Den infångade koldioxiden kombineras med väte som produceras genom elektrolys med vindkraftsel. Tillsammans bildar kemikalierna syntetiskt gasformigt metan. Det gasformiga metanet förvätskas och slutprodukten används som bränsle för såväl tung trafik som sjötransport.

 

Ett informationstillfälle hålls tisdagen den 7 februari 2023 kl. 17-19 på Westenergy Ab, Energivägen 5, 66530 Kvevlax. Före evenemanget bjuder vi på kaffe från och med kl. 16:30. Informationstillfället kan också deltas elektroniskt.

 

Deltagarlänken kommer att publiceras före evenemanget på webbsidan: http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA.

 

MKB-beskrivningen hittar du här.