Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan EnergySampo CCU -hankkeella on suuri myönteinen vaikutus ilmastoon

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan EnergySampo CCU-hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon jäte-energialaitoksen CO2-päästöjen talteenoton sekä puhtaan liikennepolttoaineen, kaukolämmön ja vihreän vedyn tuotannon johdosta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja katsoo, että EnergySampo CCU -hankkeella on suuri myönteinen vaikutus ilmastoon.

 

Myös luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat myönteiset vaikutukset tukevat myönteisiä ilmastovaikutuksia. Yhteysviranomainen ei katso hankkeella todennäköisesti olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin käytön aikaiset vaikutukset, mutta rakentamisen ja purkamisen aikaiset vaikutukset ovat kohtuullisen lyhytaikaisia, ennakoitavia ja niitä on myös mahdollista lieventää. Hankkeen johdosta hieman lisääntyvä melutaso sekä mahdollinen hulevesimäärien kasvu lisäävät rasitteita Vedahuggetin Natura-alueella, mutta vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi.

 

Tavoitteena EnergySampo CCU -hankkeessa on rakentaa nesteytettyä synteettistä metaania eli LSNG:tä valmistava laitoskokonaisuus Westenergyn jäte-energialaitoksen yhteyteen. Prosessissa otetaan talteen hiilidioksidia Westenergyn laitoksen savukaasuvirrasta. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu kaasumaista synteettistä metaania. Lopuksi kaasumainen metaani nesteytetään, jolloin muodostuu hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön.

 

Lue yhteysviranomaisen perusteltu päätös kokonaisuudessaan ymparisto.fi-sivustolta

Lisätietoa EnergySampoCCU-hankkeesta löydät esimerkiksi Westenergyn vuosikertomuksen Vastuullisuus-osiosta