Aktuellt

01.08.2019 Westenergy på väg mot en mer kolneutral energiproduktion – skrubbertornet lyftes in i anläggningen

Den pågående uppbyggnaden av en rökgasskrubber på Westenergys anläggning garanterar ännu effektivare rökgasrening och förbättrad kolneutralitet. Projektet framskrider enligt tidtabellen och nu är det dags för de mest imponerande faserna då skrubbertornet och kondensorn lyfts in i anläggningen.

På torsdagen den 1.8.2019 lyftes in det 22 ton tunga skrubbertornet som är den högsta delen av systemet, höjd 20 meter. Den tyngsta delen av det nya systemet är kondensorn som väger 60 ton och den lyfts i början av september.

Westenergys produktionschef Kai Alavillamo har haft ett nära samband med rökgasreningsprojektet från första början och avbryter sin semester för att övervaka lyften. ”Dessa lyften är ovanliga eftersom de utförs efter att alla konstruktioner har blivit färdiga. De är utmanande och vi behöver en stor lyftkran på grund av maskinernas vikt och höjd. På kusten kan vindförhållanden vara speciellt varierande och allt måste uppskjutas om det blåser för mycket.” berättar Alavillamo.

Reningseffektiviteten på Westenergys anläggning är redan nu på en hög nivå – till och med 99 %. Skrubbern minskar speciellt syra föroreningar såsom saltsyra och svavel i rökgaserna, men den inte är den enda positiva påverkan som rökgasskrubbern kommer att ha: i synnerhet förbättras anläggningens redan nu höga energieffektivitet rejält. Westenergys fjärrvärmeeffekt kommer att öka med cirka 20 % som menar att Westenergys andel i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion ökar med nästan 10 %. Efter projektet produceras över 50 % av områdets totala fjärrvärmebehov på Westenergy och anläggningen fungerar ännu tydligare som en stöttepelare för värmning av Vasatraktens hushåll.

Eftersom energin som avfallet innehåller utnyttjas ännu effektivare minskar också mängden av fossila bränslen som behövs för den lokala energiproduktionen. Mängden av koldioxid per megawattimme minskar i genomsnitt 13 % eftersom fjärrvärme som produceras med skrubbern kräver inga nya bränslen. Denna utveckling tar Vasatrakten ett steg framåt på vägen mot kolneutral energiproduktion.

17.06.2019 En tillbakablick på året 2018 är färdig att läsas!


Westenergys årsberättelse för 2018 har publicerats i elektronisk form! 
Du hittar den på Officiella dokument eller klicka på länken och börja läsa genast: årsberättelse 2018.

10.06.2019 En ny medlem i Westenergys ägarfamilj

Westenergys målmedvetna arbete för att förbättra anläggningens användningsgrad och effektivitet har möjliggjort en utvidgning av företagets ägarbas. Nu ansluter sig Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy till den grupp av cirkulärekonomiexperter som utgör Westenergys ägare. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an de framtida utmaningar som cirkulär ekonomin står inför, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid.

Du kan läsa hela pressmeddelanden här.

14.03.2019 Jobb för unga för sommaren 2019

Westenergy anställer energiska 16-17 -åringar för gårdplanens underhåll för sommaren 2019.

Kraven är att du är 16-17 år gammal, ivrigt att lära dig nytt och vill jobba i ett energiskt arbetsklimat!

Mera information hittar du från sidan Lediga jobb.
Här finns också länken till sidan: sommarjobb för unga.

22.02.2019 Westenergy investerar i en renare miljö och utveckling av fjärrvärmeproduktionen

Westenergy investerar cirka 7 miljoner euro att vidareutveckla rökgasreningen och förbättra fjärrvärmeproduktionens effektivitet. Med en investering i en rökgasskrubber når Westenergy igen toppen av sin bransch i Europa om det mäts med energieffektiviteten och reningseffektiviteten av rökgaserna. Som leverantör av rökgasskrubbern har valts ut den svenska Babcock & Wilcox Vølund Ab. Rökgasskrubberns installationsarbete görs samtidigt som Westenergys årsservice i november och målen är att investeringen redan är i bruk i slutet av 2019.

Hela pressmeddelanden hittar du i den här länken. Dokumentet öppnar i en ny mellanblad.

25.01.2019 Ansökningstiden till sommarjobb på Westenergy 2019 har börjat!

Vi söker 

5 personer till driftspersonal som sommarvikariat

2 personer till mekaniska underhållsuppgifter

en person till el- och automationsunderhåll

en person till miljö-, informations- och kommunikationsuppgifter.

Här hittar du mera information om sommarjobb på Westenergy.

16.10.2018 ReThink-seminariet om cirkular ekonomi på Westenergy 19.11.

Seminariet ReThink med temat cirkulär ekonomi arrangeras på Westenergy 19.11. Syftet med seminariet är att öka medvetenheten hos företag och beslutsfattare om vilka image- och konkurrensfördelar företagen kan uppnå med ett helhetstänk om cirkulär ekonomi. På seminariet inleds dessutom diskussionen om vilken roll kommunerna och staden kan ha i att skapa en gynnsam miljö och strukturer för cirkulär ekonomi så att företag har verkliga förutsättningar att bygga upp lönsam affärsverksamhet genom cirkulär ekonomi. Seminariet arrangeras av Westenergy och Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projekt Cirkulär ekonomi Korsholm tillsammans med Vasa universitets projekt Share.

Anmäl dig via den här länken.
Pressmeddelanden och programmet finns här.


18.07.2018 Årsberättelsen 2017 har publicerats!

Westenergys årsberättelse 2017 har publicerats, och du hittar den här.

17.07.2018 Kom och bekanta dig med energiåtervinning!

I år ordnar vi 24.7.-25.7. för första gången sommarbesöksdagar! Du har möjligheten att delta i en avgiftsfri finsk- eller svenskspråkig besök enligt nedanstående schemat:

Tisdag 24.7.

kl 9 - 11 finskspråkig presentation och guidad rundtur 
kl 13 -15 svenskspråkig presentation och guidad rundtur

Onsdag 25.7.
kl 9 - 11 svenskspråkig presentation och guidad rundtur 
kl 13 -15 finskspråkig presentation och guidad rundtur

Du kan kom ensam, med en kompis eller med hela gänget! Mer information om besöket och anmälningsinstruktionerna hittar du här:
finska https://sannahautamaa.typeform.com/to/njtPTI
svenska https://sannahautamaa.typeform.com/to/hUmmKU


25.04.2018 Westenergys i världstoppen inom arbetssäkerhet

Westenergy Oy Ab har tilldelats den högsta nivåklassificeringen av Noll olycksfall-forumet, som upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet. Under de två föregående åren har antalet arbetsplatsolyckor vid Westenergys anläggning varit noll. Ett gott och säkert arbetssätt har också hjälpt företaget att utvinna energi ur en miljon ton avfall.

Noll olycksfall-forumet nivåklassificerar årligen sina medlemsföretag baserat på framgång och fortgående förbättring inom arbetssäkerhet. I år tilldelades 78 arbetsplatser nivåklassificering och Westenergy Oy Ab var en av dem. Westenergys säkerhetskultur har målmedvetet lyfts bland annat genom regelbundna säkerhetskvarter och -rundor samt satsningar på skydds- och säkerhetsutrustning. Det målmedvetna arbetet har resulterat i att man nu har arbetat i 29 månader utan en enda arbetsplatsolycka.

”Under de första åren i drift skedde förhållandevis många arbetsplatsolyckor. Därefter började vi till exempel uppmuntra personalen att rapportera nära ögat-tillbud och göra säkerhetsobservationer, så att vi mera systematiskt har kunnat eliminera säkerhetsriskerna, vilket i sin tur har lett till mindre olycksfall. Vi har också fäst mycket uppmärksamhet vid personalens arbetssätt, inklusive säkerhetsskolning. Nu har inga olyckor skett på 2,5 år. Visst känns det bra, men vårt arbete tar inte slut här, utan vi fortsätter att satsa på säkerheten. Det finns alltid sådant som kan utvecklas och förbättras.” säger Westenergys arbetsskyddschef Rauno Tuokkola.

Förutom nivåklassificeringen har man också på anläggningen fått vara stolta över att mängden avfall, som har återvunnits som energi, på måndagen den 19:e mars 2018 uppgick till en miljon ton. Den första provbränningen i Westenergys anläggning gjordes i augusti 2012 och därefter har anläggningen producerat el och fjärrvärme av brännbart icke-återvinningsbart samhällsavfall, med undantag för de årliga servicestoppen. På en deponi skulle motsvarande mängd samhällsavfall vid det här laget ha avgett över 15 000 ton metan.

01.02.2018 Ansökningstiden för sommarjobb har börjat

Westenergy söker också i år sommarjobbare till produktionen, underhållet och administrationen! Sök jobb hos oss; ansökningstiden pågår till 28.2.2018. Läs mera »

13.10.2017 Westenergys årsservice avslutad

Natten till torsdagen den 12 oktober kördes Westenergys avfallsförbränningsanläggning upp igen. Anläggningens årsservice, som var orsaken till nedkörningen, har förlöpt snabbt och utan problem. Nu då det årliga underhållet är avklarat är anläggningen redo för kommande utmaningar.

Anläggningen kördes upp natten mellan onsdag och torsdag; redan fem minuter före midnatt stod de första soppåsarna i lågor i eldstaden och både el och fjärrvärme produceras återigen. Det årliga serviceavbrottet, som var anledningen till att anläggningen varit nedkörd, blev avklarad på endast elva dagar, det vill säga något snabbare än de inplanerade två veckorna. Under serviceavbrottet har dryga 200 servicearbeten utförts.

”Hela anläggningen har noggrant gåtts igenom. Till de största arbetena hörde bytet av rosterele-ment. Nu är luftströmmen genom rostern och in i eldstaden jämnare och därmed blir förbrän-ningen mera effektiv.” säger driftsingenjör Petri Suomela. ”Vid föregående servicestopp byttes ytmaterialet i eldstaden ut. Den nya Inconel-ytan granskades nu och vi kunde konstatera att den var nästan som ny.” fortsätter han.

Det har varit intensiva dagar på Westenergy, men det hårda arbetet har burit frukt. Anläggningen har nu besiktigats och man kan säga att den gick igenom besiktningen utan anmärkningar! Nu åter-står bara att städa upp efteråt, men detta arbete utförs vid sidan om den vanliga verksamheten och påverkar varken avfallsförbränningen eller energiproduktionen på anläggningen.

03.10.2017 Vi söker en avfallskvalitetsgranskare

Vi söker nu en avfallskvalitetsgranskare till vår avfallsförbränningsanläggning i Korsholm. Läs mera...

28.09.2017 Westenergys årsservice börjar under helgen

Inkommande söndag, 1.10, inleds den årliga underhållsservicen på Westenergys avfallsförbrän-ningsanläggning. Under två veckors tid kommer det att utföras ett flertal servicearbeten, genom vilka vi strävar efter att hålla anläggningens användningsgrad kvar på europeisk toppnivå inför den kommande vinterns uppvärmningssäsong.

Servicearbetet på Westenergys förbränningsanläggning kommer att inledas under söndagen den 1.10, då anläggningen körs ner. Under de två veckorna som arbetet tar kommer det att, utöver den egna personalen, vara ungefär 100 personer från ett trettiotal olika företag, såväl finska som ut-ländska, som arbetar på anläggningen. Under servicestoppet kommer man alltså, förutom engelska och de båda inhemska språken, att få höra såväl tyska som polska i anläggningens korridorer.

"Det kommer att utföras flera hundra olika servicearbeten i anläggningen, varav de största är un-derhållet av rostern och transportörerna samt värmeväxlarprojektet.”, berättar Westenergys pro-duktionschef Kai Alavillamo. Största delen av dessa arbeten är sådana som enligt underhållsplanen ska utföras varje år. Utöver detta görs också inspektioner av vatten- och ångcykelns styrventiler för första gången sedan anläggningen togs i bruk. Årsservicen är också viktig för att det tekniska kun-nandet på anläggningen skall bibehållas och verksamheten också i fortsättningen skall finnas med bland eliten i den europeiska avfallsenergibranschen.

Under servciestoppet produceras varken el eller fjärrvärme på anläggningen och avfallstranspor-terna kommer att dirigeras till ett tillfälligt lagerområde. Dessa åtgärder kommer varken att påverka våra ägarbolags kunder eller Vasa Elektriskas kunder. Avfallstransporterna fungerar normalt och energiproduktionen sköts av Vasa Elektriska och Vaskiluodon Voima.

06.06.2017 Westenergys årsberättelse 2016 har publicerats

Westenergys årsberättelse 2016 har publicerats, och du hittar den här.

22.03.2017 Produktion fortsätter i Westenergys avfallsförbränningsanläggning

Anläggningen kördes ner på måndagskvällen 20.3. Anledningen var att en förstärkare i tryckluftsstyrningens reduktionsventil, vilken spelar en central roll i anläggningen, hade gått sönder.  Skadan är nu reparerad, och produktionen fortsätter nu som vanligt.

Man lyckades hålla servicestoppet kort, det tog inte längre än cirka 30 timmar. Avfallsförbränningen återupptogs på onsdag 22.3 kl. 4.00.

Under reparationsstoppet leddes avfallstransporterna till det tillfälliga lagerområdet, men nu tas transporterna emot i anläggningen igen. Anläggningsrundturer ordnas nu också normalt.

21.03.2017 Westenergys avfallsförbränningsanläggning har körts ner

Anläggningen kördes ner på måndagen kl. 22. Anledningen var att en förstärkare i tryckluftsstyrningens reduktionsventil, vilket spelar en central roll i anläggningen, har gått sönder.

Tryckluftsförstärkaren har skickats iväg för reparation och man hoppas att reparationsarbetet blir klart under dagens lopp. En alternativ lösning på problemet är att använda en aningens annorlunda reservdel, som efter viss justering kan fylla ändamålet. Båda alternativen är under arbete samtidigt, för att kunna få en så snabb lösning på problemet som möjligt.   

Under reparationsstoppet kommer avfallstransporterna att ledas till det tillfälliga lagerområdet. Vasa Elektriskas andra produktionsenheter kommer att stå för el- och fjärrvärmeproduktionen under tiden. Anläggningsrundturer ordnas begränsat.  

07.03.2017 Vi söker en automationsmontör till vår avfallsförbränningsanläggning

Tilläggsinformation hittar du här.

05.03.2017 Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

Det kommer att hållas ett kortare servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning den 5-8 mars. Under servicestoppet kommer anläggningens centrala system att repareras och rengöras, för att säkerställa en effektiv drift under sommaren.

Dessa dagar kommer avfallstransporterna att dirigeras till ett tillfälligt lagringsområde, och Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas andra enheter står för energiproduktionen. Under servicestoppet ordnas inga anläggningsrundturer.

14.10.2016 Avfallsförbränningen återupptogs - Reparationerna har slutförts

Westenergys avfallsförbränningsanläggning kördes ner på onsdagen den 12:e oktober på grund av ett ångläckage i pannans horisontella drag. Läckaget är nu reparerat och anläggningen har körts upp.

På onsdagen märkte man att fukthalten i rökgaserna steg, vilket berodde på ett ångläckage i pannans horisontella drag. Anläggningen kördes ner samma dag. Reparationerna och granskningarna har nu slutförts och anläggningen har körts upp. Avfallsförbränningen återupptogs i anläggningen kl. 12.20.

”Felet kunde snabbt lokaliseras och reparationerna inleddes utan dröjsmål. Westenergys personal handlade åter snabbt och på eget initiativ, så att vidare skador och ett längre produktionsavbrott kunde undvikas. Den beklagliga skadan och ångläckaget i överhettaren kunde fort repareras och vi kan nu återuppta vår normala verksamhet”, konstaterar Westenregys VD Olli Alhoniemi.

”Det var bra att vi fick igång anläggningen igen, så att lördagens öppet hus-evenemang kan gå av stapeln enligt planerna. Öppet hus verkar till och med kunna göra publikrekord i år, eftersom det kommer att komma flera busslaster också från övriga delar av Westenergys verksamhetsområde”, fortsätter Alhoniemi.

16.09.2016 Vattenläckaget som upptäcktes i Westenergys avfallsförbränningsanläggning är nu reparerat

Westenergys avfallsförbränningsanläggning kördes ner på tisdag 13.9, när ett läckage upptäcktes i anläggningens panna. Vattenläckaget är nu reparerat och produktionen av fjärrvärme och el har återupptagits i anläggningen.

Man upptäckte ett läckage i avfallsförbränningsanläggningens panna och anläggningen kördes ner på tisdagen den 13 september. Efter att rostern tömts och kylts mer kunde läckagets exakta position lokaliseras och reparationsarbetena inleddes därefter snabbt. Anläggningen kördes igång på morgonen idag 16.9.

”Westenergys personal agerade aktivt och yrkeskunnigt. Vattenläckaget kunde snabbt lokaliseras och reparationsarbetena utfördes till och med på kortare tid än beräknat. På så vis blev servicestoppet verkligen kort.”,  konstaterar VD Olli Alhoniemi.

Läckaget var beläget i den del av pannrörssystemet som finns i eldstaden. I rören hettas pannvattnet upp till ånga, som efter överhettningen leds till turbinen och därefter till värmeväxlarna. I turbinen produceras elektricitet av ångan och i värmeväxlarna värms fjärrvärmenätets vatten upp.

El- och fjärrvärmeproduktionen har nu återupptagits i anläggningen och avfallstransporter tas också emot som vanligt.

14.09.2016 Westenergys avfallsförbränningsanläggning nedkörd på grund av vattenläckage

Westenergys avfallsförbräning kördes ner igår tisdag. Orsaken till nedkörningen är ett vattenläckage som upptäckts i pannan och de reparationer som detta medför.

Ett vattenläckage upptäcktes i anläggningens panna och anläggningen kördes därför ner under tisdagen den 13:e september. Pannans roster har tömts och reparationsarbetet kommer att utföras så snabbt som möjligt. Enligt den preliminiära arbetsplanen så kommer anläggningen att köras igång igen under söndagen, men först då läckagets ursprung samt omfattning uppdagats så kan man göra en noggrannare bedömning över vilka reparationsarbeten som krävs och hur länge de kommer att pågå. 

Läckaget finns någonstans i pannrörssystemet. I rörsystemet hettas pannvattnet upp till ånga som efter överhettning leds till turbinen och vidare till värmeväxlarna.

Under nedkörningen så produceras varken elektricitet eller fjärrvärme på anläggningen och avfallstransporterna dirigeras till ett tillfälligt lagerområde. Det är Vaskiluodon Voimas och Vasa Elektriskas övriga produktionsenheter som står för el- och fjärrvärmeproduktionen under nedkörningen.

18.05.2016 Serviceavbrottet på Westenergys avfallsförbränningsanläggning har avslutats

Westenergys avfallsförbränningsanläggning har körts upp igen, efter ett längre serviceavbrott som inleddes andra veckan i mars. Servicestoppet förlöpte väl och enligt tidtabell och produktionen på anläggningen startade torsdagen den 12 maj. Detta år var serviceavbrottet längre än tidigare år eftersom man i år utförde omfattande renoveringsarbeten. Den mest anmärkningsvärda renoveringen var förnyandet av eldstadens väggar.  

Westenergys avfallsförbränningsanläggning kördes ner 13.3.2016. Under serviceavbrottet har pannrören bytts ut och eldstadens isolerande innerväggar i tegel har förnyats med Inconelyta. Inconel är en metallegering som skyddar pannrören i eldstadens väggar mot de krävande förhållanden som råder i eldstaden, höga temperaturer och föroreningar, och är mer effektiv än tegel. Med ändringsarbetet har man velat förbättra anläggningens användbarhet och energieffektivitet.  

Under servicestoppet har man också gjort investeringar i pannans lufttillförselsystem. Dessa ändringar gör att lufttillförseln kan optimeras vilket höjer anläggningens energieffektivitet och verkningsgrad.

Utöver ändringsarbetena så har också de ordinarie servicearbetena utförts under servicestoppet. Avfallsbunkern har också tömts och konditionsgranskats grundligt. Man kunde konstatera att bunkern var i gott skick.

Under serviceavbrottet har inte avfallsleveranser tagits emot utan de har letts till ett tillfälligt lagerområde, men från och med förra veckan kunde man igen ta emot avfall till anläggningens bunker.

Isoleringsarbetet på bunkerns slutförs ännu och kommer att pågå till slutet på maj och efter det kommer besökare återigen att kunna gå på anläggningsrundturer.

”Årets serviceavbrott och de ändringsarbeten som då utfördes har varit ett formidabelt projekt. Arbetet har utförts väl och som planerat, enligt en mycket tajt tidtabell. Något som var mycket fint var att trots att det var ett stort antal människor från många olika språk- och kulturområden, som tillsammans arbetade under denna tidspress, så har det inte hänt en enda olycka. Arbetet har utförts säkert och i god anda från början till slut. Nu har vi fått igång anläggningen igen. Härnäst följer optimeringen av alla ändringsarbeten och investeringar, det vill säga vi kommer nu att lyfta nivån på anläggningens effektivitet och användbarhet till nya höjder.” sammanfattar Westenergys VD Olli Alhoniemi.

10.05.2016 Nivåklassdiplomerad av Arbetshälsoinstitutet

Westenergy har just blivit nivåklassdiplomerad av Arbetshälsoinstitutets Noll olycksfall-forumet, vi är på väg mot världstoppen när det gäller arbetssäkerheten!

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande.

21.04.2016 Serviceavbrottet framskrider vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning

Den andra veckan i mars inleddes Westenergys serviceavbrott, som förväntas avslutas i mitten på maj. I år är serviceavbrottet längre än tidigare, eftersom man gör utförliga renoveringsarbeten, varav det största är förnyandet av eldstadens väggar.

Westenergys anläggning kördes ner 13.3.2016. Eldstadens tegelbeläggning har avlägsnats och största delen av de bakomliggande pannrören har bytts ut. Pannrören förnyas enligt en noggrann plan, där en panel i taget byts ut och kvalitén på svetsningarna kontrolleras med hjälp av röntgenfotograferingar. Svetsningen av pannrören i eldstaden har varit krävande och tagit lite längre än beräknat, men borträknat denna försening på en par dagar så  har projektet framskridit bra.

Pannrören kommer att trycktestas lördagen 23 april. Med trycktestet kan man säkerställa att pannrören inte läcker. Efter detta kommer projektet att koncentrera sig på finslipningen av Inconel-ytans svetsningsarbeten.   

Vid sidan om arbetet med eldstaden, så har det också gjorts förändringar på styrningen av primärluften. Arbetet har framskridit enligt tidtabell och både de mekaniska och automatiska installationerna är utförda. Pannans automatiska sotningssystem har också uppdaterats och ska nu testas.

Under detta serviceavbrott har anläggningens avfallsbunker tömts, något som inte gjorts tidigare. Nu kunde den konditionsgranskas ordentligt och granskningen visade att bunkern är i bra skick.

För tillfället sysselsätter serviceavbrottet cirka 40 personer, utöver Westenergys egen personal. Arbetet på anläggnngen pågår dygnet runt. Man har satt stor vikt på säkerheten med extra tonvikt på arbtarnas arbetssäkerhet, så olyckor har kunnat undvikas.

29.03.2016 Servicestoppet på Westenergys avfallsförbränningsanläggning har inletts

Servicestoppet inleddes för ungefär två veckor sedan. Arbetet har fortskridit enligt tidtabell och anläggningen planeras köra igång igen i mitten på maj. Det här året kommer serviceavbrottet att vara länge än vanligt eftersom också utförliga renoveringsarbeten kommer att göras. Den mest anmärkningsvärda förändringen är förnyandet av eldstadens väggar.

Westenergys anläggning kördes ner söndagen 13.3. Nedkörningen förlöpte utan problem och servicearbetet har fortskridit enligt tidtabell. Murningen i eldstaden har tagits bort och pannrören håller som bäst på att bytas ut. Pannrören byts ut en panel i taget, enligt en noggrann arbetsplan.

Ändringsarbetet på primärluftens styrningssystem, som utförs parallellt med arbetet på pannan, har också kommit bra igång. De gamla luftkanalerna har tagits bort och för tillfället utförs kopplingsarbeten.

Förutom dessa ändrings- och renoveringsarbeten görs också vanligt servicearbete på anläggningen. Till exempel utförs service på rostern och textilfiltrets filter byt ut. Avfallsbunkern töms också så att den kan granskas, och det arbetet är inne på slutrakan.

Under servicestoppet kommer det att vara betydligt större arbetskraft på anläggningsområdet än normalt. I dagsläget är det, utöver Westenergys egen personal, 60 personer som arbetar på anläggningen.

10.03.2016 Servicestopp inleds på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

 

Westenergys avfallsförbränningsanläggnings servicestopp inleds söndagen 13.3. Servicestoppet kommer i år att vara med omfattande än tidigare år, det är planerat att hålla på till mitten på maj.  

Servicestoppet är i år längre än vanligt, eftersom det kommer att utföras omfattande ändringsarbeten. Det mest betydande av dessa ändringsarbeten kommer att vara förnyandet av eldstadens väggar, då materialet byts ut mot ett mer hållbart. Vattenrören i eldstadens väggar är skyddade av en tegelmurning, under servicestoppet kommer teglet att tas bort och de befintliga pannrören ersätts med nya rör, skyddade med en inconel-yta. Inconel är en metallbeläggning som effektivt skyddar rören och bättre tål den påfrestande miljön i eldstaden, med höga temperaturer och föroreningar. ”Vi tog beslutet att investera i förnyandet av eldstadens väggar, eftersom den gamla murningen orsakade problem redan under anläggningens andra verksamhetsår. Med detta ändringsarbete stärvar vi efter att förbättra anläggningens användbarhet och förbättra energieffektiviteten.”, sammanfattar Westenergys VD Olli Alhoniemi.  

En annan omfattande investering, som kommer att genomföras under servicestoppet, är en uppdatering av lufttillförseln till pannan. Med denna ändring så kommer man i framtiden att kunna optimera både luftens tillförsel och fördelning under förbränningen, vilket kommer att höja anläggningens energieffektivitet samt förbättra miljöaspekterna.

Eftersom det är frågan om större ändringsarbeten än vad som tidigare gjorts, så kommer Westenergys anläggning att förbli nedkörd under ungefär åtta veckors tid. Under denna tid kommer eldstadens väggar att plockas ner och bytas ut. Dock kommer tiden att utnyttjas maximalt, eftersom också det vanliga årsservicearbetet kommer att uträttas samtidigt.

Under servicestoppet kommer det inte att produceras varken elektricitet eller fjärrvärme på anläggningen. Vaskiluodon Voimas och Vasa Elektriskas andra produktionsenheter kommer att stå för produktionen av el och fjärrvärme. Avfallsleveranser tas inte heller emot på anläggningen, utan leds till ett tillfälligt lager. På grund av säkerhetsorsaker kommer inte heller besöksgrupper att tas emot på anläggningen, men efter servicestoppet är anläggningen öppen för besökare i vanlig ordning.

22.01.2016 Sommarjobba på Westenergy

Westenergy Oy Ab i Korsholm söker sommarjobbare till avfallsförbränningsanläggningen, allt som allt är det 7-8 lediga tjänster.
Ansökningsblankett och instruktioner finns här.

Ansökningstiden utgår 29.2.

06.01.2016 Westenergys ledningssystem är certifierat

Westenergys ledningssystem, som möter kraven i standarderna för kvalité (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö(OHSAS 18001:2008), är nu certifierat.

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg med hjälp av vilket företaget kontinuerligt och övergripande kan utveckla verksamhetens kvalité och kostnadseffektivitet. Identifierade risker kan användas för att upprätthålla personalens hälsa och arbetsförmåga samt höja nivån på arbetssäkerheten och arbetshälsoverksamheten. Med hjälp av ledningssystemet kan vi också kontrollerar faktorer som kan belasta miljön, till exempel genom förebyggande arbete.

Rapporteringen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöärenden till våra intressentgrupper sker huvudsakligen via årsberättelsen. 

Läs mer här

02.12.2015 Vi söker nu en avfallskvalitetsgranskare

Läs mer här: Lediga platser

Ansökningstiden går ut 16.12.2015

21.09.2015 Westenergy ordnade öppet hus för tredje gången

Lördagen den 19.9 ordnade Westenergy öppet hus . Under dagens lopp besökte cirka 300 besökare anläggningen, varav många var barnfamiljer.

Lördagen den 19.9 arrangerades det för tredje gången ett öppet hus-evenemang på Westenergy. Besökarna bjöds på mångsidigt program, bland annat spel, utställningar och guidade rundturer på anläggningen. Rundturerna var mångas favorit och nästan aalla av de 14 anläggningsrundturerna var fulla. Också de rundturer som ordnades speciellt för barnen var populära. Lakeuden Etapin hade även ordnat transport från Seinäjoki och minibussen som anlände därifrån var fullsatt med intresserade besökare.

Besökarna bjöds också på nygräddade våfflor, varm dryck och de yngre besökarna fick också testa på ponnyridning.

”Öppet hus är ett utmärkt tillfälle för folk att få se hur en modern avfallsförbränningsanläggning ser ut och vad som händer här. Den positiva respons vi fått från tidigare års öppet hus uppmuntrade oss till att ordna ett likadant evenemang också i år.” sammanfattar Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi.  

Evenemanget besöktes av cirka 300 personer, nästan lika många som förra året. Westenergys anläggning är också annars öppen för besökare och besöks av tusentals personer årligen. ”Anläggningen besöks av många olika typer av grupper, allt från dagisbarn till fackfolk. Intresset för hur man kan utvinna energi ur avfall är brett och ett evenemang som öppet hus erbjuder alla, oavsett ålder eller yrke, en jättebra möjlighet att komma och bekanta sig med avfallsförbränning.” summerar Westenergys informatör Josefin Stolpe.  

26.05.2015 Westenergy planerar en höjning av avfallsförbränningsanläggningens förbränningskapacitet och en effektivare värmeåtervinning av rökgaserna

För att kunna förbränna en större mängd avfall än i nuläget, krävs en miljökonsekvensbedömning. I samband med denna miljökonsekvensbedömning kommer också miljökonsekvenserna för en ibruktagning av effektivare rökgasrenings- och värmeåtervinningssystem att ses över.

Westenergys avfallsförbränningsanläggning planerades för förbränning av 150 000 ton källsorterat avfall  per år. På grund av att bränslets energiinnehåll varit betydligt lägre än planerat förbrändes redan år 2013 nästan 190 000 ton avfall på anläggningen. För att kunna utnyttja en större mängd avfall i energiproduktionen än vad som anges i miljötillståndet, krävs ett MKB-förfarande och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för effektiverad rening av rökgasen samt värmeåtervinning ur denna. Konsekvenserna av detta bedöms också i den här bedömningen. Med dessa åtgärder tryggas tillräcklig energiproduktion på ett effektivt sätt i ekonomiskt och miljövänlig hänseende.

Större kapaciet har prövats och använts med ett tillfälligt tillstånd av NTM-centralen sedan år 2013. En förutredning av värmeåtervinningen ur rökgaserna gjordes 2014. Westenergys styrelse kommer att ta sitt beslut om huruvida man fortskrider med projektet eller ej, efter att de slutgiltiga utredningarna gällande investeringens lönsamhet samt miljökonsekvenserna har gjorts. Ansökan om ändring av bygglov och miljötillstånd för projektet kommer att göras då det är möjligt med tanke på planeringen och miljökonsekvensbedömningen.

Informationstillfället för allmänheten av programet för miljökonsekvensbedömning  hålls tisdagen den 2 juni, kl. 18.00, på Westenergys avfallsförbräningsanläggning. Adress Energivägen 5, 66530 Kvevlax. Efter informationstillfället är det möjligt att delta i en guidad anläggningsrundtur. 

10.04.2015 Avfallsförbränningen fortsätter i Westenergys anläggning

Servicestoppet vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning avslutades i torsdags och anläggningen är nu åter i bruk.  

Westenergys anläggning kördes ner för servicearbeten i februari. I samband med att tegel lossades från väggarna i eldstaden, uppstod skador på en del av pannrören och man blev tvungen att förlänga servicestoppet. Anläggningen startades på påskdagen, men natten mellan måndag och tisdag blev man tvungen att köra ner igen efter att en vattenläcka hade upptäckts i pannan. Läckan reparerades och avfallsförbränningen kunde återupptas på torsdagen 9.4.

Man börjar nu ta emot avfallstransporter normalt och samtidigt bränns också det avfall, som under servicestoppet har samlats i ett tillfälligt lager. Besöksrundturer kan göras igen från och med nästa vecka.

10.03.2015 En olycka inträffade på Westenergys anläggning

På Westenergys avfallsförbränningsanläggning inträffade måndagen 9.3.2015 på eftermiddagen en olycka, där en person skadades.

Olyckan inträffade medan man som en del av servicearbetet höll på att pumpa över turbinens smörjolja till en tankbil. Under tömningen skedde en explosion inne i tanken och tankbilen skadades. Orsaken till explosionen utreds.

Mannen som utförede arbetet fick brännskador och fördes till sjukhus. Skadorna är inte livshotande. Han tillhör inte Westenergys pesonal.

Ingen annan skadades i olyckan och förutom nämnda tank uppstod inga andra materialskador.

Polisen utreder orsakerna till olyckan.

 

03.03.2015 Servicestoppet på anläggningen fortsätter

Servicestoppet på Westenergys avfallsförbränningsanläggning, som startade i februari, kommer att fortsätta i ytterligare 3-4 veckor på grund av att det i pannan tillkommit skador under reparationsarbetet.

 Anläggningen kördes ner den 14 februari och servicearbetet satte igång därpå följande måndag. Under servicearbetet upptäcktes ytterligare skador i eldstaden. Det uppskattas räcka 3-4 veckor att reparera dessa. Anläggningen kommer att köras upp senast under påskveckan.

Under servicestoppet produceras ingen el eller fjärrvärme i anläggningen. Man tar inte heller emot avfallstransporter, utan transporterna sker till ett tillfälligt lagringsområde. Av säkerhetsskäl ordnas heller inga rundturer för besökare.

16.02.2015 Servicestoppet började på avfallsförbränningsanläggningen

Under slutet av februari och början av mars hålls det årliga servicestoppet vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Under servicestoppet utförs granskningar samt nödvändiga service- och reparationsarbeten.

 

Anläggningen kördes ner under veckoslutet och de egentliga servicearbetena inleddes idag måndag. Servicestoppet uppskattas ta cirka tre veckor och man strävar till att köra upp anläggningen igen första veckan i mars.

 

Under servicestoppet produceras ingen el eller fjärrvärme i anläggningen. Man tar inte heller emot avfallstransporter, utan transporterna sker till ett tillfälligt lagringsområde. Av säkerhetsskäl ordnas heller inga rundturer för besökare.

 

12.01.2015 Sommarjobb 2015 - Ansök nu!

Du kan nu ansöka om sommarjobb på Westenergy sommaren 2015. Vi söker sommarjobbare som semestervikarier för både drifts-, underhålls- och kontorspersonalen. Om du är intresserad av att jobba inom modern energiproduktion kan du läsa mer här.

03.09.2014 Westenergys avfallsförbränningsanläggningn körs ner för servicestopp vecka 36

Westenergys avfallsförbränningsanläggning kommer på torsdagen 4.9.2014 att köras ner för ett servicestopp. Servicearbetet som skall utföras på anläggningen väntas ta en till två veckor.   

Nedkörningen av anläggningen inleds torsdagen 4.9 och rostern töms under slutet av veckan. Det egentlige servicearbetet inleds måndagen 8.9.

Under servicestoppet kommer arbetet att fokusera sig på att reparera eldtadens murning. Reparationsarbetet kommer att ta minst sju dagar, en noggrannare uppskattning av tidsåtgången kan göras först då reparationerna satt igång.  

Murningen i eldstaden finns där för att skydda de rör som finns inuti eldstadens väggar. I rören finns pannvatten, som hettas upp till ånga och efter överhettning leds vidare till turbinen och driver denna. Turbinen i sin tur driver generatorn som producerar elektricitet.

På grund av servicestoppet kommer mottagningen av avfall till anläggningen att tillfälligt upphöra. Avfallstransporterna kommer istället att visas till ett tillfälligt lagringsområde.  På grund av säkerhetsriskerna reparationsarbetet medför, så kommer inga anläggningsrundturer att ordnas under servicestoppet. Därför kommer ockås anläggningens öppet hus–evenemang att skjutas upp till lördagen 4.10.2014.

14.08.2014 Westenergy ordnar öppet hus i september

Westenergys avfallsförbränningsanläggnings öppet hus ordnas i år  lördagen 13.9 kl. 10-14! Planeringsarbetet är i gång som bäst och mer information om evenemanget kommer att dyka upp inom de närmaste veckorna. Men vi kan redan lova er mycket roligt program, som till exempel guidade rundturer på anläggningen, tävlingar och grillkorv. 

12.08.2014 Westenergy ordnar öppet hus i september

Westenergys avfallsförbränningsanläggnings öppet hus ordnas i år  lördagen 13.9 kl. 10-14! Planeringsarbetet är i gång som bäst och mer information om evenemanget kommer att dyka upp inom de närmaste veckorna. Men vi kan redan lova er mycket roligt program, som till exempel guidade rundturer på anläggningen, tävlingar och grillkorv. 

28.03.2014 Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

På Westenergys avfallsförbränningsanläggning hålls det årliga servicestopp under vecka 14-16. Läs mer.

28.03.2014 Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

På Westenergys avfallsförbränningsanläggning hålls det årliga servicestoppet under vecka 14-16. Läs mer.

23.01.2014 Sommarjobb 2014 - Sök nu!

Vi söker sommararbetare till Westenergys avfallsförbrännings- anläggning. Vi söker 6 personer att vikariera under operatörernas semester, 1 - 2 personer för underhållsuppgifter och 1 person till kontoret.

Mer information hittar du här.

23.10.2013 Westenergys avfallsförbränningsanläggning mottog utmärkelsen Vuoden 2012 Rakennusmestarityö

Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL:s krets i Vasa har utnämnt Westenergys avfallsförbränningsanläggning till årets byggmästararbete 2012 (Vuoden 2012 Rakennusmestarityö). Lemminkäinen Talo Oy och Wasacon Oy har fungerat som huvudentreprenörer i byggprojektet. 

 

Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL:s Vasakrets delar ut utmärkelsen för Årets Byggmästararbete (Vuoden Rakennusmestarityö) till betydelsefulla och utmärkande byggprojekt i regionen. Projektets omfattning, konstruktionslösningar och allmännytta är kriterierna man går efter.

Lemminkäinen Talo Oy har ansvarat för betongentreprenaden vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning och Wasacon Oy har ansvarat för anläggningens stålkonstruktioner samt administrationsbyggnadens byggentreprenad. Som betongentreprenadens ansvariga mästare fungerade Stefan Pellfolk (byggarbetsplatsansvarig) samt Veikko Jokimäki (projektansvarig) från Lemminkäinen Talo Oy. Stålentreprenadens ansvariga mästare var Martti Sillanpää (arbetsledare) och administrationsbyggnadens ansvariga mästare var Ville Ollila (arbetsledare) från Wasacon Oy.

19.10.2013 Öppet hus vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning 26.10.2013!

Lördagen den 26.10.2013 ordnar vi Öppet hus vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning, för att fira anläggningens 1-årsdag. Det här är ett utmärkt tillfälle att komma och bekanta sig med vad som händer på anläggningen och att få se hur energin i avfallet används till el- och fjärrvärmeproduktion. Under dagen ordnas guidade rundturer på anläggningen (Obs! Begränsat deltagarantal på rundturerna p.g.a. säkerhetsskäl), man kan delta i roliga tävlingar och har möjlighet att kika in på rostern, där skräpet brinner. Vi bjuder också på grillkorv och kaffe/saft. Westenergys öppet hus är en rolig tillställning för hela familjen där alla kan delta, både gammal och ung.

Tillställningen börjar kl. 10.00 och slutar kl. 14.00.
Mer information hittar du här.

Westenergys avfallsförbränningsanläggning är en besökarvänlig anläggning, vilket betyder att besöksgrupper är varmt välkomna också andra dagar än på öppet hus! Om Du är intresserad av att besöka anläggningen vänligen kontakta någon av informatörerna:

Josefin Stolpe
Communications Officer
+358 (0)50 466 4239
josefin.stolpe(at)westenergy.fi

och

Riina Härkönen
Communications Officer
+358 (0)45 652 0627
riina.harkonen(at)westenergy.fi

14.10.2013 Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

Under vecka 42 håller Westenergys avfallsförbränningsanläggning sitt årliga planerade servicestopp. Servicestoppet är en del av den normala verksamheten på anläggningen under vilket nödvändiga inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten kommer att utföras.

Under servicestoppet kommer varken el eller fjärrvärme att produceras på anläggningen. Avfallsleveranser tas emot i vanlig ordning, men kommer delvis att ledas till tillfällig förvaring. På grund av säkerhetsriskerna kommer dock inga besöksrundturer att ordnas. Anläggningen kördes ner lördagen den 12 oktober och kommer att startas på nytt senast måndagen den 21 oktober.

14.10.2013 Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning

Under vecka 42 håller Westenergys avfallsförbränning sitt årliga planerade servicestopp. Servicestoppet är en del av den normala verksamheten på anläggningen under vilket nödvändiga inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten kommer att utföras.  

Under servicestoppet kommer varken el eller fjärrvärme att produceras på anläggningen. Avfallsleveranser tas emot i vanlig ordning, men kommer delvis att ledas till tillfällig förvaring.  På grund av säkerhetsriskerna kommer dock inga besöksrundturer att ordnas. Anläggningen kördes ner lördagen den 12 oktober och kommer att startas på nytt senast måndagen den 21 oktober.  

19.07.2013 Riksdagsledamöter & ZOOM besökte Westenergy 19.7.2013

Riksdagens fotbollslag och nykterhets- och sportförbundet ZOOM besökte Westenergys avfallsförbränningsanläggning fredagen 19.7.2013.

Riksdagens fotbollslag, bestående av riksdagsledamöter, spelade en välgörenhetsmatch mot nykterhets- och sportförbundet ZOOM fredagen 19.7.2013 på Sandvikens fotbollsstadion. Fotbollslagen förberedde sig inför kvällens match genom att bekanta sig med Westenergys avfallsförbränningsanläggning på eftermiddagen. Besöket vid Westenergy började med en företagspresentation i administrationsbyggnaden följt av en guidad rundtur på anläggningen.

02.05.2013 Ny faktureringsadress

Vi övergår till elektronisk fakturahantering och därmed ändras också vår faktureringsadress. Här finns info om hur man sänder e-fakturor till Westenergy. Pappersfakturor sänds i fortsättningen till adressen:

Westenergy Oy Ab
Serienr. 27803907
PB 872 
00019 SSC

25.04.2013 Öppet hus på Westenergy och Stormossen lördag 4.5.2013

I år ordnar Westenergy och Stormossen för första gången en gemensam öppet hus -dag lördagen 4.5.2013 kl. 10-14. Under dagen ordnas sammanlagt 14 rundvandringar i Westenergys avfallsförbränningsanläggning.

Bussar till Westenergys anläggning avgår två gånger i timmen med början kl. 10.10 från Stormossens kontorsbyggnad. Rundvandringen tar ungefär en halvtimme, varefter bussen för gästerna tillbaka till Stormossen. Under rundvandringen besöker vi
kontrollrummet, varifrån man ser avfallsbunkern som rymmer upp till 5 miljoner soppåsar, och som avslutning tittar vi in i rostern, där det i medeltal förbränns två till tre soppåsar varje sekund. Av säkerhetsskäl är antalet deltagare begränsat (20 personer/buss).

På Stormossen bjuds besökarna på kaffe och grillkorv. Man kan också delta i rundturer på området och bekanta sig med MBT-anläggningen. Åt barnen ordnas ponnyridning och en LAN-grotta, där man spelar Sopspelet. Du kan också delta i utlottningen av 4 st däck till din bil.

Kom och bekanta dig med modern avfallshantering och energiutvinning ur avfall!

17.04.2013 Vasas energihelomvändning valdes till Årets klimatgärning 2012

Vasa Elektriska, Vaskiluodon Voima och Westenergy valdes till vinnare i tävlingen Årets klimatgärning 2012. Resultatet av samarbetet mellan företagen är en minskning av koldioxodutsläpp och förbättring av den lokala luftkvalitén, investeringar på miljontals euro i den lokala ekonomin och närproducerad energi för regionens invånare. Regionens koldioxidutsläpp kommer att minska med 425 000 ton per år, vilket motsvarar närmare en procent av hela Finlands utsläpp. Läs mera...

12.03.2013 Inspektionsstop i driften på Westenergys avfallsförbränningsanläggning


På Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Kvevlax, Korsholm, kommer man vecka 12 att hålla ett inspektionsstop i driften.

Driftsstoppet ingår i processen för övertagande av anläggningen och pågår i två till tre vardagar. Under driftsstoppet kommer man att utföra inspektioner och servicearbeten på maskinutrystningen. Varken el eller fjärrvärme att produceras på anläggningen under driftsstoppet, men detta kommer inte att orsaka några olägenheter för konsumenterna.

Varken avfallstransporterna till anläggningen eller anläggningspersonalens arbetsturer kommer heller att påverkas av driftsstoppet. Anläggningen kommer dock, på grund av säkerhetsskäl, inte att vara öppen för besökare som normalt. Följande längre driftsstop hålls under hösten.

Tillläggsinformation fås av

Olli Alhoniemi, verkställande direktör
Tel. nr. 050 569 3337
olli.alhoniemi(at)westenergy.fi

16.01.2013 Besök Westenergys avfallsförbränningsanläggning!

Besöksgrupper är varmt välkomna till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. De avgiftsfria besöken startar med en allmän presentation i kontorsbyggnadens auditorium och fortsätter med en guidad rundvandring på anläggningen. Under anläggningsrundturen får man bland annat ta sig en titt på både avfallsbunkern, genom kontrollrummets fönster, och på det brinnande avfallet på rostern!

Om Du är intresserad av ett besök på avfallsförbränningsanläggningen, vänligen kontakta informatörerna:

Josefin Stolpe

Tel. 050 466 4239
josefin.stolpe(at)westenergy.fi

Riina Härkönen

Tel. 045 652 0627
riina.harkonen(at)westenergy.fi

22.10.2012 Anläggningen invigdes

Måndagen 22.10.2012 invigdes Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Korsholm av näringsminister Jyri Häkämies. Öppningstalet hölls av Westenergys styrelseordförande Håkan Anttila, varefter ministern klippte av bandet. Läs mera...

27.09.2012 Utnämningar

Dipl.ing. Olli Alhoniemi, 46, har valts till verkställande direktör i Westenergy Oy Ab från 1.1.2013. Alhoniemi har mångårig erfarenhet av ledningsuppgifter inom pappersindustrin, bl.a. i Stora Enso, M-real och i Metsä Board. Han har varit produktionschef i M-real Gerknäs och senast i Metsä Board Kaskö som projektledare, produktionschef samt som produktionsdirektör.

Tilläggsuppgifter:
Olli Alhoniemi, tel. 050 569 3337
Håkan Anttila, styrelseordförande, tel. 0500 362 348
   

27.08.2012 Elproduktionen inleddes vid Westenergy

Torsdagen den 23 augusti kunde man på Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Kvevlax för första gången producera elektricitet. Tidigare har det på anläggningen enbart producerats fjärrvärme, men på torsdagen kl 12.49 kunde den på anläggningen producerade ångan ledas till turbinen som driver generatorn. Läs mera...

22.08.2012 Energiambassadören besökte Westenergy

Energiambassadören Tuomas Vanhanen spenderade sin sista arbetsvecka på Stormossen Oy Ab och under tisdagen den 21.8 så bekantade han sig också med Westenergys verksamhet. Energiambassadörens dag började med att informatörerna höll en företagspresentation i Westenergys auditorium och efter morgonkaffet var det dags för en tur på anläggningen. Operatören Pasi Teräs deltog också i rundvandringen i egenskap av teknisk sakkännare. Efter rundvandringen fick energiambassadören bekanta sig med kontrollrummets verksamhet och operatörernas arbetsuppgifter. Först gav operatörerna Tuomas en skolning i hur gripklorna i avfallsbunkern används, sedan fick energiambassadören själv pröva på att köra med gripklorna. Läs mer om energiambassadörens upplevelser vid Westenergy här (på finska): http://energyvaasa.fi/lahettilas/

 

15.08.2012 Ekonomiutskottet besöker Westenergy

Riksdagens ekonomiutskott besöker Westenergy onsdagen den 15 augusti 2012.

10.08.2012 Fjärrvärmeproduktionen inleddes

Från och med fredagen den 10 augusti kl. 13.00 har Vasa Elektriska kunnat producera fjärrvärme vid Westenergys anläggning. Till en början täcktes behovet av fjärrvärme till 2/3 och under söndagen kunde produktionen täcka hela behovet. Förbränningen har skett utan stödbränsle (olja) och alltså har fjärrvärme kunnat produceras enbart genom avfallsförbränning.

07.08.2012 De första soporna brann 6.8.2012

På måndagen den 6:e augusti 2012 kl. 15.00 brann de första soporna i Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Under provförbränningsskedet kommer ca 15-20 ton avfall per timme att brännas. Provförbränningen inleddes i syfte att försäkra sig om att anläggningens olika delar fungerar enligt planerna. Läs mera... Också YLE uppmärksammade händelsen.

10.07.2012 Rengöringsblåsningar görs vecka 28

Vecka 28 kommer det vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Kvevlax att utföras rengöringsblåsningar av ångrörledningarna. Detta görs i samband med anläggningens ibruktagningsskede och dylika rengöringar är standard på anläggningar av denna typ. Rengöringsblåsningarna utförs med ånga och deras syfte är att få bort smuts och partiklar ur systemet. Rengöringsproceduren upprepas tills den utgående ångan kan konstateras vara tillräckligt ren. Detta upprepas ca 10–15 gånger under veckans lopp. Rengöringsblåsningarna pågår under måndag till fredag mellan klockan 7.00 och 20.00 och ger upphov till en märkbar ångbildning på anläggningens område samt förhöjda bullernivåer. För att hålla bullernivån så låg som möjligt används ljuddämpare under rengöringen.

09.07.2012 Första sopbilarna

Måndagen den 9:e juli anlände de första sopbilarna, och således den första bränslelasten, till Westenergy. Det var en betydelsefull händelse för anläggningen och bland annat YLE och Vasabladet fanns på plats.

13.05.2012 Lediga platser

När nuvarande VD:s kontrakt går ut söker vi nu till Korsholm en verkställande direktör med helhetsansvar för anläggningens verksamhet och dess utveckling. Läs mera...

30.03.2012 Westenergy kopplades till fjärrvärmenätet

På måndagen 26.3.2012 kl. 13.00 kopplades Westenergys anläggning till Vasas fjärrvärmenät.

01.03.2012 FAT för automationssystemet

FAT (Factory Acceptance Test) för kontrollrummets automationssystem har hållits under januari-februari i Tammerfors och programvaran har godkänts. Utrustningen levereras under vecka 9 och kabelarbetet inleds under vecka 10.

12.02.2012 Lediga platser

Nu söker vi en miljöingenjör till Korsholm. Läs mera...

05.02.2012 Lediga platser

Vi söker nu två informatörer. Läs mera...

14.12.2011 Processbyggnadens taklagsfest

Onsdagen 14.12.2011 firade man processbyggnadens taklagsfest på Westenergys byggplats. Värd för tillställningen var WasaCon Oy, som utför processbyggnadens stål- och fasadentreprenader, vilka nu är i slutskedet. Cirka 300 personer, såväl byggare som inbjudna gäster, deltog i festen. På plats fanns också Vasabladet.

20.11.2011 Lediga platser

Rekryteringen av personal till Westenergys anläggning pågår. Just nu söker vi en mekanisk underhållsingenjör. Läs mera...

08.11.2011 Tubinen anlände till byggplatsen

Turbinen och generatorn lyftes på plats tisdagen 8.11.2011. Bland annat Pohjalainen fanns på plats.

13.10.2011 Turbinens installationsarbeten inleds snart

Byggandet av Westenergys avfallskraftverk i Korsholm framskrider enligt tidtabellen, skriver Uusiouutiset. Läs mera i Uusiouutisets Verkkoviesti 14/2011 (på finska).

09.10.2011 Lediga platser

Rekryteringen av personal till Westenergys anläggning pågår. Just nu söker vi en el- och automationsunderhållschef. Läs mera...

26.09.2011 Provtryckning av pannan

På byggplatsen för Westenergys anläggning i Korsholm utfördes provtryckning av pannan 21–24.9.2011. Läs mera...