Certifikat

OM OSS  |  KONTAKTUPPGIFTER  |  LEDNINGSSYSTEM

Ledningssystem

Westenergys ledningssystem är en kombination av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Med hjälp av ledningssystemet strävar vi efter att förenhetliga våra verksamhetssätt, förbättra verksamhetens övergripande kvalité samt kontrollera miljöbelastande faktorer och förhöja nivån på arbetssäkerhets- och arbetshälsoverksamheten.
Westenergys certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning beviljades i december 2015. 

 

Läs mer om ledningssystemscertifiering här (finska). 

Westenergys kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolitik

Westenergy Oy Ab erbjuder avfallshanteringstjänster enbart till sina ägarbolag. Vi förbinder oss till att kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhets effektivitet och kostnadseffektivitet. 

Vi identifierar vår verksamhets miljöaspekter samt risker kopplade till arbetet och arbetsmiljön. Denna information används i vår verksamhet för att utveckla arbetet med att upprätthålla personalens hälsa och arbetsförmåga, samt i arbetet med att förebygga miljöbelastning.

I all vår verksamhet följer vi gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser, samt de avtal vi har ingått.

Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och arbetar aktivt för att tillämpa de bästa arbetssätten och den bästa tekniken i vår anläggning.

Vi förutsätter att alla våra samarbetspartners förbinder sig till Westenergy Oy Ab’s kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolitik.

Rapporteringen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöärenden till våra intressentgrupper sker huvudsakligen via årsberättelsen.