Kontaktuppgifter

 

Adress

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax

FO-nummer
2165379-9

Tele­fon

Kontor

+358 (0)10 229 1030
mån.-fre. 9.00-14.00

Kontrollrum

+358 (0)10 229 1040


Faktureringsanvisningar

Du kan skicka fakturan som e-faktura eller via e-post som bilaga.

1. E-fakturor:
OVT-ID: TE003721653799
Operatör: Tieto Oyj
Operatörens ID: 003701011385

2. Via e-post som bilaga:
- Fakturan skickas via e-post som bilaga till lasku.mailinvoice(at)datascanning.fi
- Godkända filformat av bilagan är pdf, jpg och tif
- Skicka bara en faktura per dokument (t.ex. inte flera fakturor i samma pdf)
- Samma e-post kan innehålla flera fakturor
- Mottagarens kontaktuppgifter bör vara i fakturan: Westenergy Oy Ab, Serienr 27803907, PB 872, 00019 SSC
- Du får en kvittering per e-post då fakturan mottagits

 

Personal

E-post fornamn.efternamn@westenergy.fi

Olli Alhoniemi

Managing Director
Phone: +358 (0)50 569 3337

Kai Alavillamo

Production Manager
Phone +358 (0)400 958 736

Tanja Västi

Environmental Manager
Phone: +358 (0)40 5632 179  

Riina Kivikangas

Quality & Communications Officer
Phone: +358 (0)45 6520 627

Sanna Hautamaa

Communications Officer
Phone: +358 (0) 50 5277 220
For visit inquiries follow this link.

Rauno Tuokkola

Maintenance Manager
Phone: +358 (0)50 598 8629

Kenneth Skrifvars

Project Specialist
Phone: +358 (0)50 598 8602

Petri Suomela

Operating Engineer
Phone: +358 (0)50 3622 025

Juha Ripatti

Information Officer
Phone: +358 (0)40 0787 154
 

Mottagning av avfall

Sopbilschaufförer: här finns instruktioner
Privatpersoner: kontakta ditt lokala avfallsbolag.