Kontaktuppgifter

 

Adress

Besöksadress

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax

FO-nummer
2165379-9

Postadress

Westenergy Oy Ab
PB 10
65101 Vasa

Fakt.adress

Pappersfakturor
Westenergy Oy Ab
Serienr 27803907
PB 872
00019 SSC

 

E-räkning
OVT-ID: TE003721653799
Operatör: Tieto Oyj 

Faktureringsanvisningar (pdf)

...

Tele­fon

Kontor

+358 (0)10 229 1030

Kontrollrum

+358 (0)10 229 1040


Personal

E-post fornamn.efternamn@westenergy.fi

Olli Alhoniemi

Managing Director
Phone: +358 (0)50 569 3337

Kai Alavillamo

Production Manager
Phone +358 (0)400 958 736

Tanja Västi

Environmental Manager
Phone: +358 (0)40 5632 179  

Riina Kivikangas

Quality & Communications Officer
On leave.  

Sanna Hautamaa

Communications Officer Substitute
Phone: +358 (0) 50 5277 220

Rauno Tuokkola

Maintenance Manager
Phone: +358 (0)50 598 8629

Kenneth Skrifvars

Project Specialist
Phone: +358 (0)50 598 8602

Petri Suomela

Operating Engineer
Phone: +358 (0)50 3622 025
 

 


 

Mottagning av avfall

Sopbilschaufförer: här finns instruktioner
Privatpersoner: kontakta ditt lokala avfallsbolag.