Lediga platser

Ansökan till sommarjobb på Westenergy 2019 har börjat!Vi söker

5 personer till driftspersonal som sommarvikariat. Arbetet är skiftarbete i 12 timmars arbetspass (dagskift kl. 07-19, nattskift 19-07). Du arbetar i ett team på tre personer, som övervakar anläggningens process och sköter om mångsidiga underhålls- och övervakningsuppgifter. Arbetet kräver bra språkkunskaper i finska.

2 personer till mekaniska underhållsuppgifter och 1 person till el- och automationsunderhåll. Arbetet omfattar mångsidiga underhållsuppgifter, som t.ex. förebyggande underhållsåtgärder och reparation av apparater. Arbetstiden är 40 timmar i veckan. Arbetet kräver bra språkkunskaper i finska.

Dessutom söker Westenergy en person till miljö-, informations- och kommunikationsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av företagets och anläggningens presentation till besökare (enskilda personer och grupper), anläggningens utsläppsrapportering, dokumenthantering samt handläggning av löpande ärenden. Vi förväntar oss att du också är redo att sköta om granskningar på avfallskvalitén. Arbetstiden är 37,5 timmar i veckan. Arbetet kräver bra skriftliga och muntliga språkkunskaper i finska samt nöjaktiga skriftliga och muntliga språkkunskaper svenska.

Som förutsättning till alla lediga positioner är myndighetsålder. Exempelvis kan du vara process-, maskin-, energi- eller miljöteknik studerande, men huvudsakligen är du intresserad av att arbeta inom energiproduktions branschen. Av dig förväntar vi förmåga att arbeta i grupper samt ett spontant och aktivt grepp till arbetsuppgifter.

Vi följer arbetsavtalet för Finsk Energiindustri (Energiateollisuus). Vi erbjuder på inledande och omfattande utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna.

Om du är intresserad av sommarjobb på Westenergy, skall du fylla i ansökningsformuläret här. Glöm inte att bifoga din CV.

Ansökningstiden utgår den 28.2.2019. Vi meddelar alla arbetsansökande om urvalet beträffande de olika positionerna i slutet av mars.

 

Tilläggsinformation om sommarjobben och ansökningsprocessen:

Petri Suomela, Operations ingenjör, tel. 050 362 2025 (driftspersonal och underhållsuppgifter)

Riina Kivikangas, Informations- och kvalitetsansvarig, tel. 045 652 0627 (miljö-, informations- och kommunikationsuppgiften; anträffbar kl. 9-14)