Om Westenergy

OM OSS  |  LEDNINGSSYSTEM

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning i Korsholm nära Vasa. Bolaget grundades av fem kommunala avfallsbolag för att sköta energiåtervinning ur källsorterat brännbart avfall.

Westenergy Oy Ab är ett icke-vinstdrivande bolag som utnyttjar avfall. Det drivs enligt självkostnadsprincip och ger ingen ekonomisk utdelning till sina ägare.

Samarbete när det är som bäst

Projektet är unikt, eftersom bolagets delägare verkar inom ett område som omfattar fem landskap och mer än femtio kommuner. Bolagets fem ägare ansvarar för mer än 400 000 invånares avfallshantering. Tack vare Westenergy Oy Ab kan hela området erbjudas samma typ av avfallshantering till samma pris när det gäller avfall som lämpar sig för förbränning. Eftersom värmekraftverket drivs enligt självkostnadsprincip kan det erbjuda sina ägare, och därigenom alla kommuninvånare, bästa tänkbara hanteringspris.

Det samarbetsavtal som ingåtts med Vasa Elektriska garanterar alltid ett marknadsmässigt pris för den energi som produceras genom avfallsförbränningen. Energipriset avspeglar sig direkt i behandlingsavgifterna och vidare i kommuninvånarnas avfallsavgifter. Samarbetet mellan de kommunala avfallsbolagen och energibolaget är unikt med finländska mått mätt.

Ägare

  

Verksamhetsområde

Botniarosk


Lakeuden etappi

Millespakka Oy

Stormossen


Vestia