Officiella dokument

ÖPPENHET  |  OFFICIELLA DOKUMENT  |  BESÖK ANLÄGGNINGEN  |  FÖR SKOLOR

Årsberättelser

2013 (på finska)
2014
2015
2016
2017

Miljötillstånd och andra dokument

2008

2015

2017

Sammandragsrapporter

 Från 2015 har sammandragsrapporter publicerats som en del av årsberättelse. 

Restprodukter

Bottenslagg

Askor

Bekämpning av miljöskador