Officiella dokument

ÖPPENHET  |  OFFICIELLA DOKUMENT |  BESÖK ANLÄGGNINGEN  |  FÖR SKOLOR

Årsberättelser

Miljötillstånd och andra dokument

2008

2015

2017

Sammandragsrapporter

 Från 2015 har sammandragsrapporter publicerats som en del av årsberättelse. 

Restprodukter

Bottenslagg

Askor

Bekämpning av miljöskador