Placering

Adress

Besöksadress

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax

Postadress

Westenergy Oy Ab
PB 10
65101 Vasa


Anläggningen har uppförts i Korsholm nära Vasa på ett område där det redan tidigare har bedrivits avfallshanteringsverksamhet.
...